akadálymentes
keresés
HUN ENG
Nyitóoldal
Nyitóoldal Bemutatkozás Szakmai tevékenység Kárpát-haza statisztikák Hírek Fotó- és videógaléria A Kárpát-haza Őrei Egyetlen magyar sincs egyedül!
Nyitóoldal > Hírek > A Nemzetstratégiai Kutatóintézet belső szakmai továbbképzése

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet belső szakmai továbbképzése

A Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek lehetősége nyílt arra, hogy 2015-ben, a közszolgálati továbbképzési rendszer keretében – pilot projektként – munkatársainak belső továbbképzés-sorozatot tartson.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézete három témában fogadta el a Kutatási, Stratégiai és Koordinációs Igazgatóság által beterjesztett és 2015 novemberében megvalósított képzési programokat, melyek az alábbiak szerint épültek fel:

 

1. Mi a magyar? A magyar nemzeti önazonosságtudat elmélete és gyakorlata

A képzés célja: átfogó ismereteket nyújtson a nemzeti összetartozás legfontosabb kérdéséről, a magyar nemzeti identitásról, úgy, hogy közben segít megalapozni a patrióta-gondolkodást a közigazgatásban, egyszersmind közös ismeretanyagot közvetítsen a nemzet elméletéről és gyakorlatáról.

A képzés tartalma: A képzés első felében végighaladtunk a különböző nemzetfelfogások, a nemzet konstrukciója, az ún. „elképzelt közösség” és „kitalált hagyomány” fogalmain, majd a magyar nemzeteszme történetén: így a középkori és koraújkori előképektől eljutottunk a modern nemzeteszme bemutatásáig, a liberális nacionalizmustól a XIX. sz. végének és XX. század első felének „pluralizmusáig” (polgári radikálisok, urbánusok, népiesek, fajvédők, konzervatívok, fajelméletet vallók, szocialisták). A képzés második felében a magyarság általános „tulajdonságaitól” indulva (nemzetkarakterológia) beszéltünk a viszonyítások dimenziójáról („magyarok Kelet és Nyugat között”, szimbolikus rivalizálás, hogyan alkotnak képet más nemzetek rólunk). Végigjártuk a nemzeti hősök és mítoszok, történelmi kultuszok kérdéskörét, valamint a haza, a szülőföld és az otthon fogalmának jelentésváltozását a modernitás korában.

 

2. Nemzetstratégia mint stratégiai tervezés és fejlesztés

A képzés célja: általában bemutatni a stratégiai és speciálisan a nemzetstratégiai tervezés és fejlesztés módszertani és jogszabályi környezetét, átfogó képet nyújtva a külhoni magyarság gazdasági és társadalmi pozícióiról, Európában elfoglalt helyéről.

A képzés tartalma: a magyarországi közfejlesztési rendszerek (területfejlesztés és fejlesztéspolitika) és jogszabályok bemutatása, a hazai (stratégiai- és területi) tervezés története, a stratégiai szintű (területi) tervezés módszertana és lépései, a Kárpát-medence Európai térben elfoglalt gazdasági és társadalmi pozíciói, a nemzetstratégiai tervezés megalapozásához szükséges legfontosabb adatforrások, az adatbeszerzések, helyzetelemzések nehézségei, egyes külhoni nemzetrészek (Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Vajdaság) jelenlegi gazdasági és társadalmi helyzete a szomszédos országok és Magyarország viszonylatában.

 

3. Fenntartható helyi fejlesztések a Kárpát-medencében

A képzés célja: alapvető ismereteket nyújtani a helyi szintű fejlesztéseket, beavatkozásokat szükségességé tévő gazdasági-társadalmi-politikai folyamatokról, a helyi fejlesztések különböző irányzatairól, típusairól és azok a szülőföldön való megmaradásban játszott nemzetstratégiai jelentőségéről. A képzés keretében bemutatjuk a helyi fejlesztések néhány sikeres, illetve sikertelen példáját a Kárpát-medencében, rávilágítva ezzel a modellszerűség és adaptálhatóság kérdéseire, a területi és ágazati politikák számára leszűrhető tanulságokra.

A képzés tartalma: globalizáció és lokalizáció. Globális trendek és kihívások: gazdasági, társadalmi, politikai és környezeti tényezők alakulása a XX. század közepétől. A lokális válaszok megszületése: a lokalitás fogalma a különböző tudományszakokban, a lokalitás felértékelődésének folyamata. A helyi fejlesztés fogalma és elméletei, jelentősége a szülőföldön való megmaradásban. A helyi fejlesztések jó és rossz példái a Kárpát-medencében. A helyi fejlesztések fontossága a területi és ágazati politikák szempontjából: modellek, adaptálható elemek, beavatkozási ötletek. 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet célja, hogy ezek a továbbképzési programok az elkövetkező években más intézményekben dolgozó kormányzati és köztisztviselők számára is hozzáférhetőek legyenek, elősegítve ezzel az államigazgatásban dolgozó munkatársak nemzeti gondolkodás- és szemléletmódjának erősítését.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet belső szakmai továbbképzése

Hírek
2021. január 25.
Magyar Nemzet: Külhoni magyar művészeket mutat be a Kárpát-haza Galéria

KULTÚRÁNK EGY ÉS OSZTHATATLAN

Budapesten, a Teréz körúton rendszerint megakad a szemem a 9-es szám alatt található, az egykori Derkovits-teremnek helyet adó épület előtt kifeszített molinókon, és mindig jóleső érzéssel állapítom meg, hogy a megannyi reklám és hirdetés közt, amely a modern, felgyorsult életünk valamelyik új vívmányát kínálja megvételre, létezik egy olyan, amely a történelmében, nyelvében és kultúrájában is egységes magyar nemzet oszthatatlanságát hirdeti.


2020. december 22.
Tovább bővült a Kárpát-Haza Statisztikák honlap

2020. december 16.
Mikulásjárás Kárpátalján

Idén nyolcadik alkalommal jutott el Kárpátaljára a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Mikulása. A vírushelyzet miatt sajnos elmaradtak az ünnepségek, illetve a személyes találkozás, de – a Külügyi Szolgálatnak köszönhetően – a többnyire hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő gyermekeknek szánt, egyéni kívánság szerint összeállított 125 csomag célba érkezett.


összes hír >>
Európai uniós pályázatok
Kárpát–Haza Szemle
Kárpát-Haza Fejlesztési Hálózat
A Kárpát-haza őrei
Kárpát-Haza Galéria
Kárpát-Haza.hu
Nyitóoldal Kapcsolat
Bemutatkozás Adatvédelmi tájékoztató
Szakmai tevékenység Impresszum
Hírek Oldaltérkép
Fotógaléria
feliratkozás hírlevélre