HUN ENG
Nyitóoldal
Nyitóoldal Bemutatkozás Szakmai tevékenység Hírek Fotó- és videógaléria Kapcsolat A Kárpát-haza Őrei Egyetlen magyar sincs egyedül!
Nyitóoldal > Hírek > A Nemzetstratégiai Kutatóintézet belső szakmai továbbképzése

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet belső szakmai továbbképzése

A Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek lehetősége nyílt arra, hogy 2015-ben, a közszolgálati továbbképzési rendszer keretében – pilot projektként – munkatársainak belső továbbképzés-sorozatot tartson.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézete három témában fogadta el a Kutatási, Stratégiai és Koordinációs Igazgatóság által beterjesztett és 2015 novemberében megvalósított képzési programokat, melyek az alábbiak szerint épültek fel:

 

1. Mi a magyar? A magyar nemzeti önazonosságtudat elmélete és gyakorlata

A képzés célja: átfogó ismereteket nyújtson a nemzeti összetartozás legfontosabb kérdéséről, a magyar nemzeti identitásról, úgy, hogy közben segít megalapozni a patrióta-gondolkodást a közigazgatásban, egyszersmind közös ismeretanyagot közvetítsen a nemzet elméletéről és gyakorlatáról.

A képzés tartalma: A képzés első felében végighaladtunk a különböző nemzetfelfogások, a nemzet konstrukciója, az ún. „elképzelt közösség” és „kitalált hagyomány” fogalmain, majd a magyar nemzeteszme történetén: így a középkori és koraújkori előképektől eljutottunk a modern nemzeteszme bemutatásáig, a liberális nacionalizmustól a XIX. sz. végének és XX. század első felének „pluralizmusáig” (polgári radikálisok, urbánusok, népiesek, fajvédők, konzervatívok, fajelméletet vallók, szocialisták). A képzés második felében a magyarság általános „tulajdonságaitól” indulva (nemzetkarakterológia) beszéltünk a viszonyítások dimenziójáról („magyarok Kelet és Nyugat között”, szimbolikus rivalizálás, hogyan alkotnak képet más nemzetek rólunk). Végigjártuk a nemzeti hősök és mítoszok, történelmi kultuszok kérdéskörét, valamint a haza, a szülőföld és az otthon fogalmának jelentésváltozását a modernitás korában.

 

2. Nemzetstratégia mint stratégiai tervezés és fejlesztés

A képzés célja: általában bemutatni a stratégiai és speciálisan a nemzetstratégiai tervezés és fejlesztés módszertani és jogszabályi környezetét, átfogó képet nyújtva a külhoni magyarság gazdasági és társadalmi pozícióiról, Európában elfoglalt helyéről.

A képzés tartalma: a magyarországi közfejlesztési rendszerek (területfejlesztés és fejlesztéspolitika) és jogszabályok bemutatása, a hazai (stratégiai- és területi) tervezés története, a stratégiai szintű (területi) tervezés módszertana és lépései, a Kárpát-medence Európai térben elfoglalt gazdasági és társadalmi pozíciói, a nemzetstratégiai tervezés megalapozásához szükséges legfontosabb adatforrások, az adatbeszerzések, helyzetelemzések nehézségei, egyes külhoni nemzetrészek (Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Vajdaság) jelenlegi gazdasági és társadalmi helyzete a szomszédos országok és Magyarország viszonylatában.

 

3. Fenntartható helyi fejlesztések a Kárpát-medencében

A képzés célja: alapvető ismereteket nyújtani a helyi szintű fejlesztéseket, beavatkozásokat szükségességé tévő gazdasági-társadalmi-politikai folyamatokról, a helyi fejlesztések különböző irányzatairól, típusairól és azok a szülőföldön való megmaradásban játszott nemzetstratégiai jelentőségéről. A képzés keretében bemutatjuk a helyi fejlesztések néhány sikeres, illetve sikertelen példáját a Kárpát-medencében, rávilágítva ezzel a modellszerűség és adaptálhatóság kérdéseire, a területi és ágazati politikák számára leszűrhető tanulságokra.

A képzés tartalma: globalizáció és lokalizáció. Globális trendek és kihívások: gazdasági, társadalmi, politikai és környezeti tényezők alakulása a XX. század közepétől. A lokális válaszok megszületése: a lokalitás fogalma a különböző tudományszakokban, a lokalitás felértékelődésének folyamata. A helyi fejlesztés fogalma és elméletei, jelentősége a szülőföldön való megmaradásban. A helyi fejlesztések jó és rossz példái a Kárpát-medencében. A helyi fejlesztések fontossága a területi és ágazati politikák szempontjából: modellek, adaptálható elemek, beavatkozási ötletek. 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet célja, hogy ezek a továbbképzési programok az elkövetkező években más intézményekben dolgozó kormányzati és köztisztviselők számára is hozzáférhetőek legyenek, elősegítve ezzel az államigazgatásban dolgozó munkatársak nemzeti gondolkodás- és szemléletmódjának erősítését.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet belső szakmai továbbképzése

Hírek
2020. június 25.
Jankovics Marcell Trianon című kiállításának tárlatvezetésén vettek részt a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársai

A kiállítás 2020. június 24-én nyílt meg a nagyközönség előtt, ennek apropóján Tóth Norbert, a kiállítás - s egyben a Kárpát-haza Galéria állandó - kurátora tartott tárlatvezetést a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársainak.


2020. június 5.
Trianoni megemlékezések Budapesten és Székelyudvarhelyen

A nemzeti összetartozás erősítése jegyében a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársai 2020. június 4-én az I. világháborút lezáró – és a magyar történelem talán legfájóbb eseményének számító – trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójáról emlékeztek meg Budapesten és Székelyudvarhelyen.


2020. június 4.
Az első világháborút lezáró békeszerződések mai megítélése magyarországi középiskolákban; történelemtanárok és diákok Trianonról – 100 évvel Trianon után

2020. június 4., 16.32 óra. Órára pontosan száz esztendő telt el azóta, hogy Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter és Drasche-Lázár Alfréd párizsi magyar nagykövet kézjegyével látta el az I. világháborút lezáró trianoni békediktátumot. E szerződés alapjaiban változtatta meg a Szent Korona országainak arculatát: új határokat húzva utódállamokat hozott létre, és új politikai alapokra helyezte a magyarság és a Kárpát-medence más népeinek együttélését.


összes hír >>

EFOP-1.12.1-17-2017-00003 - „Makroregionális kutatások a Kárpát-medencében a közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében”

Kárpát-Haza Fejlesztési Hálózat
Kárpát-Haza Őrei
Kárpát-Haza Galéria
Nyitóoldal Kapcsolat
Bemutatkozás Adatvédelmi tájékoztató
Szakmai tevékenység Impresszum
Hírek Oldaltérkép
Fotógaléria