HUN ENG
Nyitóoldal
Nyitóoldal Bemutatkozás Szakmai tevékenység Hírek Fotó- és videógaléria Kapcsolat A Kárpát-haza Őrei Egyetlen magyar sincs egyedül!
Nyitóoldal > Szakmai tevékenység > Szakmai anyagok > Publikációk > Az EFOP-1.12.1-17-2017-00003 projekt keretében külső partnereink ... > Lezajlott az I. Kárpát-medencei interdiszciplináris konferencia ...

Lezajlott az I. Kárpát-medencei interdiszciplináris konferencia az NSKI szervezésében

2019. november 8-án és 9-én zajlott az NSKI tudományos konferenciája Miskolcon „I. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről” címmel. A rendezvény megszervezését az a felismerés inspirálta, hogy miközben az anyaországi és a külhoni magyar társadalmi, gazdasági és intézményes struktúrák között egyre több kapcsolat épül, a magyar tudományosság előtt még számos feladat áll a tekintetben, hogy a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági pozícióiról és folyamatairól a lehető legteljesebb, ugyanakkor átfogó és rendszerszerű képet alkothassuk. Így az eseménnyel az intézet kettős célt tűzött maga elé, melyek közül az egyik az volt, hogy ismertessük, milyen kutatások folynak az intézetben és beszámoljunk ezek eredményeiről. A bemutatott intézeti kutatások között kiemelt helyet kaptak a konferencián az EFOP projektek (EFOP-1.12.1-17-2017-00003 „Makroregionális kutatások a Kárpát-medencében a közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében”; EFOP-3.10.1-17-2017-00002 „Az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makroregionális együttműködését támogató kutatások”) keretében megvalósuló kutatások és eredményeik. A konferencia másik célja az volt, hogy teret adjon a Kárpát-medencei kutatói hálózat tagjai által végzett tudományos munka, illetve más kutatóműhelyekben, kutatóintézetekben folyó, a Kárpát-medencei magyarsággal foglalkozó kutatások bemutatásának.

A rendezvénynek a Miskolci Egyetem adott otthont, így a résztvevőket elsőként Torma András, az egyetem rektora köszöntötte. Rajta kívül Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke, Botos Barbara, az Információs és Technológiai Minisztérium klímapolitikáért felelős helyettes államtitkára, valamint Szász Jenő köszöntötte még az egybegyűlteket. A plenáris előadások sorát Péti Márton, az NSKI elnökhelyettese nyitotta meg, aki ismertette az intézet legfrissebb kutatási eredményeit a Kárpát-medencei magyarság demográfiai viszonyairól és kilátásairól, a külhoni magyarok által lakott térségek társadalmi-gazdasági pozícióiról és a térség magyar oktatási struktúráiról. Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója a nemzetpolitika elméleti és gyakorlati kereteit ismertette. A vajdasági gazdaságfejlesztési program eddigi eredményeiről Nagy Imre, az Újvidéki Egyetem egyetemi tanára, a Regionális Kutatások Intézetének kutatója számolt be. Öllös László, a Fórum Kisebbségkutató Intézet elnöke a szlovákiai magyarság elmúlt harminc évben követett kisebbségpolitikai stratégiáit mutatta be, és ezek sikerességét elemezte. Csata Zsombor, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem docense, az NSKI külső kutatója pedig az NSKI friss adatfelvételeinek eredményei alapján az erdélyi gazdaságban mutatkozó etnikai párhuzamosságról tartott előadást.

A rendezvény két napja alatt 8 országból (az anyaországból és hét külhoni nemzetrészből) 150 résztvevő jelent meg mintegy 30 intézmény képviseletében, és a 15 szekcióban végül összesen 83 előadás hangzott el. A szekciók igyekeztek körüljárni a Kárpát-medencei magyarság gazdasági és társadalmi helyzetének kutatásában mutatkozó legfontosabb irányokat és témákat. Így szó esett a külhoni magyarság gazdasági és társadalmi pozícióiról anyaországi és többségi nemzeti összehasonlításban, etnikai-földrajzi kutatások, valamint regionális gazdaságföldrajzi kutatások eredményeiről, a városfejlődés és városfejlesztés külhoni állapotáról, illetve a geopolitikai gondolkodás legfrissebb eredményeiről. Olyan, a külhoni magyarság kutatásában hagyományosabbnak is tekinthető témák is megjelentek, mint a nyelvi jogok, nyelvpolitikai kérdések, az oktatási és más kulturális intézményrendszerek állapota, a külhoni magyarság identitásmintázatai, továbbá a magyar kötődésű romák helyzete. A Kárpát-medencét érintő társadalmi és demográfiai kihívásokról és ezek lehetséges megoldásairól is esett szó a konferencián a társadalmi egyenlőtlenségeket, az ifjúság helyzetét, a foglalkoztatás és foglalkoztathatóság 21. századi kihívásait és megoldásait, a szociális gazdaság Kárpát-medencei helyzetét, a családbarát városok koncepciójának antropológiai megközelítését és az éghajlatváltozás várható hatásait vizsgáló szekciókban.

Kerekasztal-beszélgetés keretében Bali János, az NSKI kutatási igazgatója, Bárdi Nándor, a TK Kisebbségkutató Intézet tudományos főmunkatársa, Bodó Barna, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tiszteletbeli professzora, Hajdú Zoltán, a Szent István Egyetem nyugalmazott tanára, a KRTK Regionális Kutatások Intézetének tudományos tanácsadója, valamint Kiss Tamás, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója azt a kérdést járták körül Bakk Miklós, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docensének moderálásával, hogy tekinthető-e önálló tudományterületnek a Kárpát-medencei magyarság kutatása. A beszélgetés keretében tisztázták az alapkutatások és a közpolitikai (mint például nemzetstratégiai) célú kutatások helyét és viszonyrendszerét, valamint alaposan körbejárták azt a kérdést, hogy a Kárpát-medencei magyarság kutatása önálló tudományterületnek vagy inkább csak interdiszciplináris szemlélettel vizsgált kutatási iránynak/témának tekinthető inkább.

Az intenzív konferencia végig jó hangulatban zajlott, teret adva a tudományos hálózatépítésnek és informális tájékozódásnak is. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet elköteleződött a konferencia jövőbeli folytatása mellett, hűen egyik legfontosabb küldetéséhez, hogy építse és szervezze a Kárpát-medencei tudományos életet. A konferencia prezentációi elérhetőek az intézet honlapján, illetve az előadásokból lektorált tanulmánykötet megjelentetését 2020 végére vállalta az NSKI.

Szakmai tevékenység
Igazgatóságok
Kutatási, stratégiai és koordinációs igazgatóság
Nemzeti integrációs és Kárpát-medencei hálózatfejlesztési igazgatóság
Szakmai anyagok
Beszámolók
NSKI-konferenciasorozatok és konferenciák
Stratégiai együttműködési megállapodások
Munkatervek és fejlesztési javaslatok
Kiemelt partnereink
Hírek
2020. június 25.
Jankovics Marcell Trianon című kiállításának tárlatvezetésén vettek részt a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársai

A kiállítás 2020. június 24-én nyílt meg a nagyközönség előtt, ennek apropóján Tóth Norbert, a kiállítás - s egyben a Kárpát-haza Galéria állandó - kurátora tartott tárlatvezetést a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársainak.


2020. június 5.
Trianoni megemlékezések Budapesten és Székelyudvarhelyen

A nemzeti összetartozás erősítése jegyében a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársai 2020. június 4-én az I. világháborút lezáró – és a magyar történelem talán legfájóbb eseményének számító – trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójáról emlékeztek meg Budapesten és Székelyudvarhelyen.


2020. június 4.
Az első világháborút lezáró békeszerződések mai megítélése magyarországi középiskolákban; történelemtanárok és diákok Trianonról – 100 évvel Trianon után

2020. június 4., 16.32 óra. Órára pontosan száz esztendő telt el azóta, hogy Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter és Drasche-Lázár Alfréd párizsi magyar nagykövet kézjegyével látta el az I. világháborút lezáró trianoni békediktátumot. E szerződés alapjaiban változtatta meg a Szent Korona országainak arculatát: új határokat húzva utódállamokat hozott létre, és új politikai alapokra helyezte a magyarság és a Kárpát-medence más népeinek együttélését.


összes hír >>

EFOP-1.12.1-17-2017-00003 - „Makroregionális kutatások a Kárpát-medencében a közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében”

Kárpát-Haza Fejlesztési Hálózat
Kárpát-Haza Őrei
Kárpát-Haza Galéria
Nyitóoldal Kapcsolat
Bemutatkozás Adatvédelmi tájékoztató
Szakmai tevékenység Impresszum
Hírek Oldaltérkép
Fotógaléria