Vissza

Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Nyitóoldal > Szakmai tevékenység > A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEKRŐL > Publikációk > Kiadványok a területi kutatások témakörében

Kiadványok a területi kutatások témakörében

A Kárpát-medencei magyarság társadalmi-gazdasági helyzete és lehetséges fejlesztési irányai – Kutatási jelentés


Önálló kiadvány/többszerzős monográfia 2016. kutatási jelentés


tovább » 

A külhoni magyarok online diskurzusainak narratív feltárása és tematikus követése a digitális és közösségi médiában (2019-2020) - Kutatási jelentés
tovább » 

Ambrus Tünde: A székely falutízes mint térspecifikus turisztikai termék és turizmusszerveződési alapegység. In Turizmus a régiófejlesztés szolgálatában


Periodika/Kárpát-haza Szemle 8. 2016. ismeretterjesztő irodalom


tovább » 

Balázs-Bécsi Gyöngyi: Válaszút – Kolozs megye. In NSKI Annales 2014


Periodika/ Kárpát-haza Évkönyv 1. 2015. konferencia-előadás


tovább » 

Bali János - Molnár Gergely: Székelyföld még él és élni akar – a II. Kós Károly Tábor tematikája és főbb eredményei. In NSKI Annales 2017


Periodika/Kárpát-haza Évkönyv 4. 2018. ismeretterjesztő irodalom


tovább » 

Bába Szilvia: Az Óperenciás tengeren túl


monográfia (Periodika/Kárpát-haza Könyvek) 2015. tudományos közlemény


tovább » 

Burgenland


Többszerzős monográfia/tanulmánykötet. Periodika/A Kárpát-medence régiói 14. (Kárpát-haza Könyvek) 2017. tudományos közlemény


tovább » 

Csonka Ákos: A Felvidéki Legendárium megvalósításának lehetőségei. In Annales 2018


Periodika/Kárpát-haza Évkönyv 5. 2019. kutatási jelentés


tovább » 

Csonka Ákos: Szórványosodó tömbterületek a Felvidéken. In NSKI Annales 2017


Periodika/Kárpát-haza Évkönyv 4. 2018. ismeretterjesztő irodalom


tovább » 

Elekes Tibor: A táj–területhasználat–gazdaság kapcsolatrendszerének székelyföldi sajátosságairól. In Turizmus a régiófejlesztés szolgálatában


Periodika/Kárpát-haza Szemle 8. 2016. tudományos közlemény


tovább » 

Fejes Norbert és Miklós Gábor: Az ukrán kisebbségkorlátozó intézkedések geopolitikai vonatkozásai


In Geopolitikai tényezők hatása a Kárpát-medencei magyar oktatási struktúrákra, szerkesztette Nagy Szabolcs és Salamin Géza, 76–83. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem, GEO Intézet, 2019.


tovább » 

Gál László: A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum. In NSKI Annales 2014


Periodika/Kárpát-haza Évkönyv 1. 2015. konferencia-előadás


tovább » 

Gerencsér Balázs: „Nyelvében él…”


monográfia (Periodika/Kárpát-haza Könyvek) 2015. tudományos közlemény


tovább » 

Geréb László: Helyzetkép Székelyföld humántőke-szükségletéről. In NSKI Annales 2015


Periodika/Kárpát-haza Évkönyv 2. 2016. tudományos közlemény


tovább » 

Gyorsjelentés


A Kárpát-medencei magyarság egyes járványhelyzeti tényezői a globális járványügyi helyzetben és a járványügyi helyzet által okozott globális gazdasági és társadalmi válságjelenségek során (1.0 változat: 2020. 04. 03.)


tovább » 

Illyés Ferenc: A közösségi gazdaságok megalakulásának közigazgatási, társadalmi és gazdasági feltételei a Székelyföldön. In Turizmus a régiófejlesztés szolgálatában


Periodika/Kárpát-haza Szemle 8. 2016. tudományos közlemény


tovább » 

Joó István: Határon átnyúló együttműködési lehetőségek a Duna Régió Stratégia keretében. In A Kárpát-haza jövője


Periodika/Kárpát-haza Szemle 11. 2016. konferencia-előadás


tovább » 

Kepka Márk: Lévától Levicéig – Léva város nemzetiségi viszonyainak átalakulása a kiegyezéstől napjainkig. In NSKI Annales 2017


Periodika/Kárpát-haza Évkönyv 4. 2018. tudományos közlemény


tovább » 

Kulcsár László: A Kárpát-medence társadalmi fejlődésének sajátosságai. In NSKI Annales 2015


Periodika/Kárpát-haza Évkönyv 2. 2016. konferencia-előadás


tovább » 

Kulcsár László: Erőforráskészlet és versenyképesség a vidéki térségekben. In Annales 2018


Periodika/Kárpát-haza Évkönyv 5. 2019. tudományos közlemény


tovább » 

Marelyin Kiss József: A falurombolástól a faluépítésig (1989-2014). Hogy Énlaka élő falu maradjon. In NSKI Annales 2014


Periodika/Kárpát-haza Évkönyv 1. 2015. konferencia-előadás


tovább » 

Nagy Egon: A romániai magyarlakta megyék általános gazdasági helyzete. In Együttgondolkodás nemzetstratégiáról és nemzetpolitikáról


Periodika/Kárpát-haza Szemle 10. 2016. konferencia-előadás


tovább » 

Péti Márton - Szabó Balázs - Szabó Laura: A Kárpát-medence országaiból Magyarországra áttelepült népesség területi mintázata. In NSKI Annales 2017


Periodika/Kárpát-haza Évkönyv 2018. tudományos közlemény


tovább » 

Péti Márton és Szabó Balázs (2015): A Kárpát-medence külhoni magyarságának gazdasági pozíciói. In Fábián, A. és Bertalan, L. (szerk.), Otthon a Kárpát-medencében: Területfejlesztési Szabadegyetem 2011-2015 (pp. 315-330.)


Sopron, Magyarország: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó. tudományos közlemény, NSKI-hoz affiliált publikáció


tovább » 

Péti Márton és Szabó Balázs: A Kárpát-medence külhoni magyarságának társadalmi, gazdasági és geopolitikai pozíciói. In Együttgondolkodás nemzetstratégiáról és nemzetpolitikáról


Periodika/Kárpát-haza Szemle 10. 2016. konferencia-előadás


tovább » 

Péti Márton – Salamin Géza: A városfejlesztés új keretei a 2014-20-as fejlesztéspolitikai ciklusban. FALU VÁROS RÉGIÓ: 2, pp. 9-15, 7 p. (2016)


tudományos közlemény, NSKI-hoz affiliált publikáció


tovább » 

Péti Márton – Szabó Balázs – Nagy Szabolcs – Csécsi Dávid: A külhoni magyar falvak alapvető területi mintázata és népességadatai. FALU VÁROS RÉGIÓ: 1. 2018


tudományos közlemény, NSKI-hoz affiliált publikáció


tovább » 

Péti Márton – Szabó Balázs – Nagy Szabolcs – Csécsi Dávid: A külhoni magyar falvak alapvető területi mintázata és népességadatai. In Annales 2018


Periodika/Kárpát-haza Évkönyv 5. 2019. tudományos közlemény, másodközlés


tovább » 

Péti Márton – Szabó Balázs – Schwarcz Gyöngyi – Csécsi Dávid: A szomszédos országokból Magyarországra áttelepült népesség demográfiai és gazdasági hatásai, területi mintázata


In Szónokyné, Ancsin Gabriella (szerk.) Magyarok a Kárpát-medencében 3.: Migráció Szeged, Magyarország: Egyesület Közép-Európa Kutatására, (2018) pp. 160-180., 21 p. Tudományos közlemény, NSKI-hoz affiliált publikáció


tovább » 

Péti Márton – Szabó Balázs – Szabó Laura: A Kárpát-medence országaiból Magyarországra áttelepült népesség területi mintázata. TERÜLETI STATISZTIKA 57: 3 pp. 311-350, 40 p. (2017)


tudományos közlemény, NSKI-hoz affiliált publikáció


tovább » 

Péti Márton – Szabó Balázs: A Kárpát-medence külhoni magyarságának gazdasági pozíciói. In NSKI Annales 2015


Periodika/Kárpát-haza Évkönyv 2. 2016. konferencia-előadás


tovább » 

Péti Márton – Szabó Balázs: Külhoni magyar városok a Kárpát-medencében napjainkban. In NSKI Annales 2016


Periodika/Kárpát-haza Évkönyv 3. 2017. tudományos közlemény


tovább » 

Péti Márton – Szalóky-Hoffmann Csilla: Geostrategic Context of Networking of National Minority Communities in Territorial Cooperation Programmes of the EU.


DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 8: 3 pp. 156-169, 14 p. (2016). tudományos közlemény, NSKI-hoz affiliált publikáció


tovább » 

Péti Márton: Nem magyar nemzetiségű Kárpát-medencei áttelepülők Magyarországon –áttelepülésük jellemzői, letelepedésük területisége, lehetséges hatásuk az őshonos nemzetiségi közösségeinkre. In NSKI Annales 2017


Periodika/Kárpát-haza Évkönyv 4. 2018. tudományos közlemény, másodközlés


tovább » 

Péti Márton: Nem magyar nemzetiségű Kárpát-medencei áttelepülők Magyarországon: Áttelepülésük jellemzői, letelepedésük területisége, lehetséges hatásuk az őshonos nemzetiségi közösségeinkre. DEMOGRÁFIA 60: 1 pp. 57-103, 47 p. (2017)


tudományos közlemény, NSKI-hoz affiliált publikáció


tovább » 

Rideg László: Területi és települési gazdaságfejlesztési együttműködések. In A Kárpát-haza jövője


Periodika/Kárpát-haza Szemle 11. 2016. konferencia-előadás


tovább » 

Schwarcz Gyöngyi: „Ez a lux megeszen bennünket”. A különbség politikája és a társadalmi integráció. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 24: 3 pp. 159–169, 10 p. (2016)


tudományos közlemény, NSKI-hoz affiliált publikáció


tovább » 

Schwarcz, Gy – Szőke, A: Creating the State Locally through Welfare Provision: Two Mayors, Two Welfare Regimes in Rural Hungary. In Thelen, T; Vetters, L; von Benda-Beckmann, K (szerk.) Stategraphy: Toward a Relational Anthropology of the State


New York, Amerikai Egyesült Államok: Berghahn Books, (2018) pp. 141-158, 141 p. tudományos közlemény, NSKI-hoz affiliált publikáció


tovább » 

Schwarcz, Gyöngyi: A böhönyei mikrotérség agrárfolyamatai. In Kovács, K (szerk.) Földből élők: Polarizáció a magyar vidéken


Budapest, Magyarország: Argumentum Kiadó, (2016). pp. 292-316, 25 p. tudományos közlemény, NSKI-hoz affiliált publikáció


tovább » 

Szász Jenő: Integráció, autonómia és gazdaságfejlesztés Dél-Tirol példáján keresztül = Integration, autonomy and economic development through the example of South-Tyrol


GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 2015: 1-2 pp. 58-73, 16 p. (2015). tudományos közlemény, NSKI-hoz affiliált publikáció


tovább » 

Testvéred minden magyar II.


Interjúkötet, (Periodika/Kárpát-haza Könyvek) 2019. publicisztika


tovább » 

Tőzsér Anett – Borbándi Erik – Kővágó Zsófia: A társadalmi jóllét vizsgálata és mutatói. In Annales 2018


Periodika/Kárpát-haza Évkönyv 5. 2019. tudományos közlemény


tovább » 

Tőzsér Anett – Schwarcz Gyöngyi – Siklósi Rozália: Nemzeti integráció magyarországi elfogadottsága és támogatottsága – kutatásindító felvetések. In NSKI Annales 2016


Periodika/Kárpát-haza Évkönyv 3. 2017. tudományos közlemény


tovább » 

Tőzsér Anett: A Kárpát-medencei magyar népesség identitásának jellemzői. In Annales 2018


Periodika/Kárpát-haza Évkönyv 5. 2019. tudományos közlemény


tovább » 

Tőzsér Anett: A magyar lakosság életminősége és lelkiállapota. In Annales 2018


Periodika/Kárpát-haza Évkönyv 5. 2019. tudományos közlemény


tovább » 

Szakmai tevékenység
SZAKMAI SZERVEZETI EGYSÉGEK
Kutatási, stratégiai és koordinációs igazgatóság
Nemzeti Integrációs és Kárpát-medencei Hálózatfejlesztési Igazgatóság
Elnöki Kabinet - Kárpát-medencei kulturális- és sportéleti misszió
Külhoni Kutatási Hálózatok Igazgatósága
A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEKRŐL
Publikációk
Projektek külső támogatással
Kárpát-haza Galéria
Beszámolók
NSKI-konferenciasorozatok és konferenciák
Stratégiai együttműködési megállapodások
Fejlesztési javaslatok
BELÉPÉS REGISZTRÁCIÓ
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató, Nyitóoldal, Kapcsolat, Bemutatkozás, Oldaltérkép, Szakmai tevékenység, Hírek, Fotógaléria, Közérdekű adatok

Minden jog fenntartva. Nemzetstratégiai Kutatóintézet © 2024