Vissza

Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Nyitóoldal > Szakmai tevékenység > A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEKRŐL > Publikációk > Konferenciák > I. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság ... > A konferencia prezentációi

A konferencia prezentációi

A családbarát város antropológiája - Bali János
tovább » 

A dunai hajózás fejlesztésének politikai háttere, a Duna Régió Stratégia megvalósulásának vizsgálata - Nagy Dávid
tovább » 

A felvidéki magyar középiskolások tanulási lehetőségeinek elemzése - Valent Ákos
tovább » 

A H2020 BOND Workshop kimenetei a szociális gazdaság témában - Szabadkai Andrea
tovább » 

A határokon túli magyarságért alapítvány kultúra és identitásfejlesztő szerepe - Bokor Béla
tovább » 

A határon túli magyarok egészségi állapotának vizsgálati lehetőségei - Koós Tamás, Csuhai Sándor
tovább » 

A helyi fejlesztések szerepe a foglalkoztatási problémák megoldásában - Lipták Katalin
tovább » 

A hidegháború Velencéje - Magyarország mint gazdasági összekötő a két világrend között 1945 után - Borvendég Zsuzsanna
tovább » 

A Kárpát-medence geopolitikai meghatározottságai és annak néhány régióépítési következménye - Bakk Miklós
tovább » 

A Kárpát-medencei cigány közösségek „láthatóságának” és „láthatatlanságának” antropológiai kutatása - Bali János
tovább » 

A Kárpát-medencei magyar szórványok demográfiai viszonyai - Tátrai Patrik
tovább » 

A kárpát-medencei makrorégió a 21. század geopolitikai/geoökonómiai stratégiáiban - Bernek Ágnes
tovább » 

A kiskanizsai „sáska” identitás narratíváinak változása a XX. század folyamán - Molnár Ágnes
tovább » 

A külhoni magyarság településterületi tömbjeinek átfogó vizsgálata - Borbély Mátyás
tovább » 

A Magyarországra áttelepülő Kárpát-medencei népesség demográfiai, gazdasági hatásai és prognózisa - Szabó Balázs
tovább » 

A magyar tannyelvű felekezeti szakoktatás kihívásai Romániában, az ifjúságpolitika tükrében - Frigy Szabolcs
tovább » 

A nemzeti identitás változása a vajdasági magyar közösség elmúlt 100 évében - Kovács Teréz
tovább » 

A roma népesség etnikai kategorizációjának mintázatai - Tátrai Patrik, Pénzes János
tovább » 

A romák választási mobilizációjának egy lehetséges tipológiája és néhány magyarázó tényező - Székely István Gergő
tovább » 

A szociális farmok szerepe a foglalkoztatásban - Orosz Flóra
tovább » 

A szolidáris gazdaság sajátosságai Magyarországon - Lipták Katalin, Nagy Zoltán, Dabasi-Halász Zsuzsanna, Siposné Nándori Eszter
tovább » 

Az erdélyi magyar felsőoktatás jellegzetességei, azaz miért vonzó a romániai diploma? - Kadlicskó Gréta
tovább » 

Az erdélyi táj napjaink szabadtértervezési ill. település- és területrendezési gyakorlatában - Ványolos Endre
tovább » 

Az etnikai kapcsolati tőke szerepe a vállalkozások működésében Kárpátalján - Kovály Katalin
tovább » 

Az etnikai kasztrendszer működése és felbomlása. Romák és nem romák a székelyföldi és erdélyi falvakban - Kiss Tamás
tovább » 

Államhatárok, határvilágok, perifériák a Kárpát-medence északkeleti szegletében a kétpólusú világ összeomlása után - Hajdú Zoltán
tovább » 

Családok, párkapcsolatok a határon túl - Székely András
tovább » 

Európai Uniós közlemények, jogi és szakpolitikai anyagok által tett fogalom meghatározások - Szabadkai Andrea
tovább » 

Foglalkoztatási célú együttműködések lehetőségei a magyar-szerb határszakaszon: Mórahalom példája - Varga Eszter, Hamza Eszter, Szabó Dorottya
tovább » 

Hiánypótló (magyar nyelvű) PhD képzések lehetőségei a Vajdaságban - Nagy Imre
tovább » 

Idegenforgalmi célú hálózatépítés és vállalkozásfejlesztés Kárpátalján - Nagy Gabriella
tovább » 

Jogi jó gyakorlatok, példák a szociális gazdaság szabályozás témában - Major Ágnes
tovább » 

Kárpát-medencei felsőoktatási döntéshozók véleményei a Kárpát-medencei felsőoktatás helyzetéről, várható tendenciák - Tőzsér Anett – Borbándi Erik
tovább » 

Kik mennek és kik maradnak? A magyarországi és külhoni fiatalok külföldi munkavállalási motivációi, tervei - Ruff Tamás
tovább » 

Konvergencia vs. Divergencia: Területi folyamatok a Kárpát-medencében - Benedek József, Kocziszky György, Szendi Dóra
tovább » 

Korai iskolaelhagyás elleni jó gyakorlatok a Kárpát-medencében - Molnár Gergely
tovább » 

Látkép az erdélyi magyarság jelenlegi és jövőbeli politikai opcióról a múlt ismerete tükrében - Lakatos Artur
tovább » 

Mobilitás a felsőoktatásban: mobilitási hajlandóság és annak háttértényezői - Mikó Fruzsina
tovább » 

Nemzetpolitika és kisebbségi közösségépítés: a politika és a tudomány mezsgyéjén - Kántor Zoltán
tovább » 

Szórvány-Nemzet-Megmaradás - Bodó Barna
tovább » 

Társadalmi egyenlőtlenségek és népességdinamika Felső- és Alsó-Csallóközben 1990-2011. Dél-Szlovákia gazdasági és társadalmi peremhelyzete - Kulcsár László, Samu István
tovább » 

Társadalmi és gazdasági kapcsolatok rekonstrukciója az Ipoly két oldalán (Ipolyhídvég – Drégelypalánk) - Samu István, Kulcsár László
tovább » 

Újszerű megoldások a szegénység elleni harcban a Sozial Marie díj példáján keresztül - Siposné Nándori Eszter
tovább » 

Vajdasági utcanévtáblák és helységnévtáblák problematikája - Molnár Csikós László
tovább » 

„Itt nem lehet csak magyarnak lenni.” Az etnikai identitás mintázatai a kárpátaljai magyar szórványban - Kovály Katalin, Tátrai Patrik, Erőss Ágnes
tovább » 

Szakmai tevékenység
SZAKMAI SZERVEZETI EGYSÉGEK
Kutatási, stratégiai és koordinációs igazgatóság
Nemzeti Integrációs és Kárpát-medencei Hálózatfejlesztési Igazgatóság
Elnöki Kabinet - Kárpát-medencei kulturális- és sportéleti misszió
Külhoni Kutatási Hálózatok Igazgatósága
A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEKRŐL
Publikációk
Projektek külső támogatással
Kárpát-haza Galéria
Beszámolók
NSKI-konferenciasorozatok és konferenciák
Stratégiai együttműködési megállapodások
Fejlesztési javaslatok
BELÉPÉS REGISZTRÁCIÓ
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató, Nyitóoldal, Kapcsolat, Bemutatkozás, Oldaltérkép, Szakmai tevékenység, Hírek, Fotógaléria, Közérdekű adatok

Minden jog fenntartva. Nemzetstratégiai Kutatóintézet © 2024