Vissza

Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Nyitóoldal > Oldaltérkép

Oldaltérkép

Nyitóoldal
Bemutatkozás
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet küldetése
Közérdekű adatok
Alapdokumentumok
Szervezet vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
Felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv adatai
Kiadványok, Beszámolók
Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
Adatigénylés
Gazdálkodási és statisztikai adatok, szabályzatok
Pályázatok
Szakmai tevékenység
SZAKMAI SZERVEZETI EGYSÉGEK
Kutatási, stratégiai és koordinációs igazgatóság
Nemzeti Integrációs és Kárpát-medencei Hálózatfejlesztési Igazgatóság
Elnöki Kabinet - Kárpát-medencei kulturális- és sportéleti misszió
Külhoni Kutatási Hálózatok Igazgatósága
A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEKRŐL
Publikációk
Kárpát-haza Szemle
Bemutatkozás
Formai követelmények
Lektori rend
Szerkesztőbizottsági ügyrend
Kárpát-haza Szemle 2020/ 1-2. szám
Kárpát-haza Szemle 2020/1-2. szám-08-Nagy Benedek
Kárpát-haza Szemle 2020/1-2. szám-07-Márku Anita
Kárpát-haza Szemle 2020/1-2. szám-06-Balizs Dániel
Kárpát-haza Szemle 2020/1-2. szám-05-Farkas György
Kárpát-haza Szemle 2020/1-2. szám-04-Török Ibolya
Kárpát-haza Szemle 2020/1-2. szám-03-Bali János
Kárpát-haza Szemle 2020/1-2. szám-02-Csata Zsombor
KHSZ_2020-1-2_01_Bakk Miklós
Kárpát-haza Szemle 2020/1-2. szám
Kárpát-haza Szemle 2021/ 1-2. szám
Kárpát-haza Szemle 2021/ 1-2. szám
KHSZ_2021-1-2_01 / Fejes Lilian – Czira Tamás – Németh Kornél – Selmeczi János Pál – Ballabás Gábor – Taksz Lilla: Kritikus energetikai infrastruktúrák éghajlati és földtani sérülékenység-vizsgálatának módszertani kérdései
KHSZ_2021-1-2_02 / Horeczki Réka: Értékes vidéki térségek a koronavírus-járvány idején
KHSZ_2021-1-2_03 / Szegedi László: Imre király hamisnak vélt 1197-es okleveléről
KHSZ_2021-1-2_04 / Mihály János: Zászlóhasználat a székelyeknél a kezdetektől 1944-ig
KHSZ_2021-1-2_05 / Sántha Attila: Az Árnyos, Árnyas, Nyárjas, Árjas, Árgyos, Árgyas, Árdzsas földrajzi nevek. A munténiai Argeș folyónév magyar eredetéről
KHSZ_2021-1-2_06 / Kucsera Bence: Az erdélyi szórványoktatás aktuális helyzete, a Covid-19-járvánnyal összefüggő kihívásai
KHSZ_2021-1-2_07 / Bálint Alíz Kamilla: A Hargita megyei pedagógusok digitális attitűdjének alakulása és az azt befolyásoló tényezők vizsgálata a járványhelyzet időszakában
KHSZ_2021-1-2_08 / Bauer Zsófia – Bálint Alíz Kamilla – Schwarcz Gyöngyi – Péti Márton: A külhoni magyarok online diskurzusainak kvalitatív és kvantitatív elemzése a netnográfi a módszerével
KHSZ_2021-1-2_09 / Bali János: A kultúrnemzeti koncepció térnyerése. A Magyarországon élők ismeretei és attitűdjei a határon túli magyarokról a 2010-es években
KHSZ_2021-1-2_10 / Mátéffy Attila: Recenzió Magyar Zoltán, A magyar történeti mondák katalógusa. Típus- és motívumindex, I–XI. című művéhez
KHSZ_2021-1-2_11 / Bakk Miklós: Recenzió Lampl Zsuzsanna, A szlovákiai magyarok politikai identitása 1989–1990-ben című művéhez
Kárpát-haza Szemle 2022/ 1. szám
Kárpát-haza Szemle 2022/1. szám
KHSZ_2022-1_01 / Tőzsér Anett: A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése Magyarországon
KHSZ_2022-1_02 / Gábrity Molnár Irén: A vajdasági magyarok anyanyelvű oktatásának esélyei az utóbbi évtized tapasztalatai alapján
KHSZ_2022-1_03 / Kemecsi Lajos: A budapesti Néprajzi Múzeum új épületei
KHSZ_2022-1_04 / Borbándi Erik: Hargitaváralja, egy jelképes székely község valóságos története
KHSZ_2022-1_05 / Lakatos Artur – Tolnai Timea Katalin: Szállodaipari mutatók alakulása Románia nyugati határon fekvő megyéiben a rendszerváltást követően
KHSZ_2022-1_06 / Kürti Tünde – Csata Zsombor: Recenzió Veres Valér (szerk.) Erdélyi magyar ifjúság – Szociológiai jellegzetességek és változások 2001 és 2016 között című művéhez
Kárpát-haza Szemle 2022/2. szám
Kárpát-haza Szemle 2022/2. szám
KHSZ_2022–2_01 / Visy Zsolt: Interdiszciplináris kutatások Énlakán, 2007–2022
KHSZ_2022–2_02 / Mátyás Szabolcs: A határon túli területek „szellemi tájainak” talentumföldrajzi vizsgálata a Nobel-díjas és Nobel-díjra jelölt magyar személyek esetében
KHSZ_2022–2_03 / Csata Zsombor – Sándor Zsolt: A nyelvtudás, jövedelem és nyelvhasználat a kisebbségi magyarok körében – egy szociológiai felmérés eredményei
KHSZ_2022–2_04 / Bali János – Nádas Zsófia: Székelyudvarhelyi fiatalok magyarságképe
KHSZ_2022–2_05 / Schwarcz Gyöngyi: Aszimmetriák és párhuzamosságok az etnopolitikai viszonyokban. Recenzió Bárdi Nándor, Éger György és Filep Tamás Gusztáv (szerk.). Magyarok Romániában (1990–2015). Tanulmányok az erdélyi magyarságról c. művéhez
Kárpát-haza Szemle 2023/1. szám
Kárpát-haza Szemle 2023/1. szám
KHSZ_2023–1_01 / Horeczki Réka: A népességmegtartó képesség vizsgálata a Kárpát-medencei kisvárosok esetében
KHSZ_2023–1_03 / Hajdú Zoltán: A ruszinok száz éves államhatár-kálváriája: az államhatárok szabdalta szállásterület kihívásai a 20. század három nagy kataklizmája után
KHSZ_2023–1_04 / Márton Zoltán – Ritter Krisztián: A Homoród-Küküllő LEADER egyesület működésének és vidékfejlesztési hatásainak elemzése
KHSZ_2023–1_05 / Tőzsér Anett: A matyó népművészet jellemzői és hatása a matyóföldi települések fejlődésére és a térségben élők identitására
Kárpát-haza Szemle 2023/2. szám
Kárpát-haza Szemle 2023/2. szám
KHSZ_2023–2_01 / Balizs Dániel: Etnicitás és szuburbanizáció – Helyi közösségi stratégiák többnemzetiségű közegben
KHSZ_2023–2_02 / Egyed Ildikó – Zsibók Zsuzsanna: Gazdaságszerkezet és munkatermelékenység két Kárpát-medencei regionális központban: az alapozó gazdaság feltárása
KHSZ_2023–2_03 / Borbándi Erik: A katolikus vallás székelyföldi jelenlétének történeti háttere
KHSZ_2023–2_04 / Csipak Alisz – Ritter Krisztián: A csókai települési értéktár vizsgálata a fejlesztési lehetőségek szemszögéből
KHSZ_2023–2_05 / Schwarcz Gyöngyi: Határterületek és határátlépések: a szervezeti antropológia jelene
Kárpát-haza Szemle 2024/1. szám
Kárpát-haza Szemle 2024/1. szám
Kárpát-haza Program kutatási jelentések
A BUDAPESTI VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNEK FENNTARTHATÓ TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA ÉS NEMZETSTRATÉGIAI JELENTŐSÉGE
A Kárpát-medencei magyarság társadalmi-gazdasági helyzetének felmérése 2023–2024 Kutatási terv
GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS MOBILITÁSI HATÁSOK KUTATÁS A COVID19 JÁRVÁNY MÁSODIK ÉVÉBEN: KELET- ÉS KÖZÉP-EURÓPA
Erdélyi szórványoktatási ösztöndíjprogramok – 2019/2020 és 2020/2021
AZ ERDÉLYI MAGYARSÁG FOGYATKOZÁSA A 2021. ÉVI ROMÁNIAI NÉPSZÁMLÁLÁS ADATAI ALAPJÁN
Az interaktív tábla használatának lehetőségei az oktatásban
A hungarikumok szerepe az országimázs formálásában
A Kárpát-medencei magyarság helye és szerepe a klímaváltozás és a lokális társadalmi átalakulások folyamatában
A MATYÓ NÉPMŰVÉSZET HATÁSA A TELEPÜLÉSI IDENTITÁSRA ÉS A TURIZMUSRA
A magyarországi, az erdélyi, a vajdasági és a kárpátaljai fejlesztési központok szerepe a sajátos nevelési igényű gyermekek életminőségének javításában
MULTIDISZCIPLINÁRIS TANULMÁNYKÖTET A KÁRPÁTMEDENCEI MAGYARSÁG HELYZETÉRŐL
TÁVOKTATÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A JÁRVÁNYHELYZET IDŐSZAKÁBAN
A HUNGARIKUMOK HATÁSA A TELEPÜLÉSI IDENTITÁSRA
VAJDASÁG TURISZTIKAI VIZSGÁLATA
OKTATÁSI MÓDSZERTANI KUTATÁSOK 2016-TÓL
Multidiszciplináris tanulmánykötet a Kárpát-medence és magyarságának egyes társadalmi, gazdasági, környezeti jelenségeiről és kihívásairól
A KÁRPÁT-MEDENCE KÖZNEVELÉSI ÉS FELSŐOKTATÁSI RENDSZERÉRE VONATKOZÓ SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁSOK
A KÁRPÁT-MEDENCEI ORSZÁGOK KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉST SZOLGÁLÓ 2020. MÁJUS 15-IG MEGHOZOTT INTÉZKEDÉSEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ TANULMÁNYA
KUTATÁSI GYORSJELENTÉS - ÚJ NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÁSI PROGRAM A GLOBÁLIS JÁRVÁNYÜGYI HELYZET TÁRSADALMI HATÁSAIRÓL
A KÜLHONI MAGYAROK ONLINE DISKURZUSAINAK NARRATÍV FELTÁRÁSA ÉS TEMATIKUS KÖVETÉSE A DIGITÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN (2019 – 2020)
Az első világháborút lezáró békeszerződések mai megítélése magyarországi középiskolákban
A Kárpát-medencei magyarság jelenkori kutatásának társadalmi, gazdasági és területi adatforrásai & A Kárpát-medencei magyarság társadalmi-gazdasági helyzetének felmérése 2018–19 (Jóllétkutatás)
A vallás szerepe a 21. századi Udvarhelyszéki falvak közösségeinek életében
A végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklésének lehetőségei a Kárpát-medencei magyar köznevelésben
Határon átívelő mobilitás a Kárpát-medencei közoktatásban
Gyorsjelentés
Gyorsjelentés
ÚJ NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÁSI PROGRAM A GLOBÁLIS JÁRVÁNYÜGYI HELYZET TÁRSADALMI HATÁSAIRÓL
A falugondnoki szolgáltatás helyzete a Kárpát-medencében 2018–2019
A magyarországi falugondnokság helyzete 2018–2019
Az erdélyi falugondnokság helyzete 2018–2019
A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYARSÁG NÉPESEDÉSI, TÁRSADALMI JÖVŐFORMÁLÁSÁBAN ÉRINTETT DÖNTÉSHOZÓK ÉS VÉLEMÉNYFORMÁLÓK VIZSGÁLATA
OKTATÁSI MÓDSZERTANI ÉS ESZKÖZFEJLESZTÉSEK LEHETSÉGES SZEREPE A KÜLHONI MAGYAR KÖZOKTATÁS VERSENYKÉPESSÉGÉBEN
Kutatási zárójelentés
Erdélyi Érettségi Ellenszélben
Erdélyi Érettségi Ellenszélben
A FELVIDÉK MAGYARLAKTA TERÜLETÉN MŰKÖDŐ TURISZTIKAI SZERVEZETI RENDSZER VIZSGÁLATA
Iskolai Útvonalak
Székelyföld még él és élni akar!
A CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ TURISZTIKAI VIZSGÁLATA
menjek-vagy-maradjak
Maradj itthon! Gyere haza!
Kincses Kolozsvár
A Kárpát-medencei magyarság társadalmi-gazdasági helyzete és lehetséges fejlesztési irányai 2016
Székelyföld turisztikai szervezeti rendszerének vizsgálata
Határon átnyúló, csoportos tanulmányutak, érzékenyítő tanulmányi kirándulások Kutatási program 2016-tól
A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYARSÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI IRÁNYAI 2015
A Gyergyói-medence gazdaságfejlesztési lehetőségei 2015
Székelyföld fejlesztésének és fenntarthatósági tényezőinek vizsgálata 2015
Merre tovább? Felvidéki magyar fiatalok 2015
„Magyar gyermek magyar iskolába” szórványoktatási mintaprogram és szórványoktatási kutatási program 2014-től
Kárpát-haza Szemle sorozat
Fiatalok a Kárpát-medencében a 21. század elején
Történetek A Magyar Nemzet Múltjából
Kárpát-haza Szemle 11. •A Kárpát-haza jövője
Kárpát-haza Szemle 10. • Együttgondolkodás nemzetstratégiáról és nemzetpolitikáról
Kárpát-haza Szemle 9. • Jó gyakorlatok, kreatív megoldások: helyi gazdaságfejlesztés a Kárpát-medencében
Kárpát-haza Szemle 8. • A Kárpát-haza jövőjeTurizmus a régiófejlesztés szolgálatában
Kárpát-haza Szemle 7. • Külhoni Magyar Ifjúságkutatás – 2014 | Metszetek II.
Kárpát-haza Szemle 6. • Külhoni Magyar Ifjúságkutatás – 2014 | Metszetek
Kárpát-haza Szemle 5. • Pro Énlaka - Hogy Énlaka élő falu maradjon...
Kárpát-haza Szemle 4. • Kisebbségek és nemzeti közösségek
Kárpát-haza Szemle 3. • Változó éghajlat - változó közösségek
Kárpát-haza Szemle 2. • Átány, a megtalált hagyomány és az önfenntartás
Kárpát-haza Szemle 1. • Rozsály és Túristvándi
Kárpát-haza Napló sorozat
Kárpát-haza Napló 1. • Kárpát-medencei fejlesztési hálózat és szakértői adatbázis létrehozása - 2014. január-június
Kárpát-haza Napló 2. • Kárpát-haza Fejlesztési Műhely Mangalicatenyésztők első Kárpát-medencei találkozója
Kárpát-haza Napló 3. • Szórványkollégiumok a Kárpát-medencében
Kárpát-haza Napló 4. • EU, Quo Vadis?
Kárpát-haza Napló 5. • Kárpát-medencei Fejlesztési Hálózat
Kárpát-haza Napló 6. • Mozaikok az erdélyi fül-orr-gégészet történetéből
Kárpát-haza Napló 7. • Együttműködési lehetőségek a Kárpátok térségében
Kárpát-haza Napló 8. • Az ipari kenderre épülő gazdaság fejlesztési programjának lehetősége Magyarországon és a Kárpát-medencében
Kárpát-haza Füzetek sorozat
INVICTUS - Orbán Balázs, az ember, akit nem győztek le
INVICTUS - Keresztutak: A felvidék hitvallói a kommunista diktatúra idején
Kárpát-haza Könyvek
Hargitaváralja, egy jelképes székely község valóságos története
Zászlók, ha lengenek... 2022
Kortárs Magyar Művészet 2021/2022
Zászlók, ha lengenek... 2021
Kortárs Magyar Művészet 2020
Zászlók, ha lengenek... 2018
Zászlók, ha lengenek... 2017
Szimbolikus térfoglalásaink
Ibolyától krizantémig 1867–1920
Multidiszciplináris tanulmánykötet a Kárpát-medence és magyarságának egyes társadalmi, gazdasági, környezeti jelenségeiről és kihívásairól
Zászlók, ha lengenek 2020
Zászlók, ha lengenek 2019
Boldogasszony
Kárpát-haza Galéria Alkotótábor 2019
Kortárs Magyar Művészet 2019
Kárpát-haza Galéria Alkotótábor 2018
Kortárs Magyar Művészet 2018
Kortárs Magyar Művészet 2017
Kortárs Magyar Művészet 2016
Kortárs Magyar Művészet 2015
Kortárs Magyar Művészet 2014
Gerencsér Balázs: „Nyelvében él…” – Kárpát-medencei körkép a határon túli magyarok hivatalos anyanyelvhasználati jogairól
Bába Szilvia: Az óperenciás tengeren túl – Magyar identitás a diaszpórában
Kozma Mihály: Pléhkrisztus
Sas Péter: Márton Áron erdélyi püspök élete és munkássága
Kárpát-haza Évkönyv
NSKI Annales 2014
NSKI Annales 2015
NSKI Annales 2016
NSKI Annales 2017
Annales 2018
Annales 2019
Kárpát-haza Évkönyv VII. évf. (2020)
Annales 2021
Kárpát-haza Fejlesztési Rendszer
Hargita repülőtér megvalósíthatósági tanulmány
Hargita repülőtér vizuális koncepcióterv
Kárpát-medencei felnőttképzési és hálózatfejlesztési stratégiajavaslat
Kiadványok a területi kutatások témakörében
A külhoni magyarok online diskurzusainak narratív feltárása és tematikus követése a digitális és közösségi médiában (2019-2020) - Kutatási jelentés
Bába Szilvia: Az Óperenciás tengeren túl
Gyorsjelentés
Kiadványok a demográfia témakörében
Gyorsjelentés
Kiadványok a stratégiai tervezés, fejlesztés, értékelés témakörében
Kiadványok a néprajz témakörében
Kiadványok az ifjúságkutatás témakörében
Kiadványok az oktatáskutatás témakörében
EFOP-3.10.1-17-2017-00002 Az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makroregionális együttműködését támogató kutatások
Kiadványok a nemzeti emlékezet témakörében
Kiadványok az épített örökség témakörében
Kiadványok a helyi gazdaságfejlesztés témakörében
Kiadványok az ipar- és gazdaságfejlesztés témakörében
Kiadványok a hitélet és vallástudomány témakörében
Csíksomlyó Magazin - 2014
Elfogyunk vagy gyarapodunk?
Megújuló Kárpát-medencei zarándoklás a megújuló magyar közösségekért és jövőért
Kiadványok a turizmus témakörében
A BUDAPESTI VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNEK FENNTARTHATÓ TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA ÉS NEMZETSTRATÉGIAI JELENTŐSÉGE
A Csíksomolyói Búcsú turisztikai vizsgálata 2016
A Felvidék magyarlakta területén működő turisztikai szervezeti rendszer vizsgálata
A HUNGARIKUMOK HATÁSA A TELEPÜLÉSI IDENTITÁSRA
A HUNGARIKUMOK SZEREPE AZ ORSZÁGIMÁZS FORMÁLÁSÁBAN
A MATYÓ NÉPMŰVÉSZET HATÁSA A TELEPÜLÉSI IDENTITÁSRA ÉS A TURIZMUSRA
Kutatás-fejlesztés és innováció a Turizmusban
Kutatás-fejlesztés és innováció a turizmusban - 2015
Kutatás-fejlesztés és innováció a turizmusban
Székelyföld turisztikai szervezeti rendszerének vizsgálata
Turizmus a régiófejlesztés szolgálatában
VAJDASÁG TURISZTIKAI VIZSGÁLATA
Az EFOP-3.10.1-17-2017-00002 projekt keretében külső partnereink által készített kutatások
Megalapozó társadalmi-gazdasági kutatások a Kárpát-medencében
Közoktatási kutatások a Kárpát-medencében
Felsőoktatási kutatások a Kárpát-medencében
Az EFOP-1.12.1-17-2017-00003 projekt keretében külső partnereink által készített kutatások
Helyzetfeltáró kutatások, felmérések a népesedési, társadalmi tendenciák kimutatása érdekében
Helyzetfeltáró kutatások, elemzések a foglalkoztatás és foglalkoztathatóság makroregionális, határon átnyúló tényezőinek, tendenciáinak kimutatására
A szociális gazdaság határon átnyúló lehetőségeinek vizsgálata
Közösségi alapú, foglalkoztathatóságot elősegítő jó gyakorlatok gyűjtése, megosztása - Jó gyakorlatok gyűjtése, elemzése, értékelése, szakmai anyagok elkészítése
Az EFOP -3-10-1-17-2017-00002 projekt keretében konzorciumi partnerünk által készített kutatások
Konferenciák
I. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről (2019. november 8–9. Miskolc, Miskolci Egyetem)
A konferencia prezentációi
A családbarát város antropológiája - Bali János
A dunai hajózás fejlesztésének politikai háttere, a Duna Régió Stratégia megvalósulásának vizsgálata - Nagy Dávid
A felvidéki magyar középiskolások tanulási lehetőségeinek elemzése - Valent Ákos
A H2020 BOND Workshop kimenetei a szociális gazdaság témában - Szabadkai Andrea
A határokon túli magyarságért alapítvány kultúra és identitásfejlesztő szerepe - Bokor Béla
A határon túli magyarok egészségi állapotának vizsgálati lehetőségei - Koós Tamás, Csuhai Sándor
A helyi fejlesztések szerepe a foglalkoztatási problémák megoldásában - Lipták Katalin
A hidegháború Velencéje - Magyarország mint gazdasági összekötő - Borvendég Zsuzsanna
A Kárpát-medence geopolitikai meghatározottságai és annak néhány régióépítési következménye - Bakk Miklós
A Kárpát-medencei cigány közösségek „láthatóságának” és „láthatatlanságának” antropológiai kutatása - Bali János
A Kárpát-medencei magyar szórványok demográfiai viszonyai - Tátrai Patrik
A kárpát-medencei makrorégió a 21. század geopolitikai/geoökonómiai stratégiáiban - Bernek Ágnes
A kiskanizsai „sáska” identitás narratíváinak változása a XX. század folyamán - Molnár Ágnes
A külhoni magyarság településterületi tömbjeinek átfogó vizsgálata - Borbély Mátyás
A Magyarországra áttelepülő Kárpát-medencei népesség demográfiai, gazdasági hatásai és prognózisa - Szabó Balázs
A magyar tannyelvű felekezeti szakoktatás kihívásai Romániában, az ifjúságpolitika tükrében - Frigy Szabolcs
A nemzeti identitás változása a vajdasági magyar közösség elmúlt 100 évében - Kovács Teréz
A roma népesség etnikai kategorizációjának mintázatai - Tátrai Patrik, Pénzes János
A romák választási mobilizációjának egy lehetséges tipológiája és néhány magyarázó tényező - Székely István Gergő
A szociális farmok szerepe a foglalkoztatásban - Orosz Flóra
A szolidáris gazdaság sajátosságai Magyarországon - Lipták Katalin, Nagy Zoltán, Dabasi-Halász Zsuzsanna, Siposné Nándori Eszter
Az erdélyi magyar felsőoktatás jellegzetességei, azaz miért vonzó a romániai diploma? - Kadlicskó Gréta
Az erdélyi táj napjaink szabadtértervezési ill. település- és területrendezési gyakorlatában - Ványolos Endre
Az etnikai kapcsolati tőke szerepe a vállalkozások működésében Kárpátalján - Kovály Katalin
Az etnikai kasztrendszer működése és felbomlása. Romák és nem romák a székelyföldi és erdélyi falvakban - Kiss Tamás
Államhatárok, határvilágok, perifériák a Kárpát-medence északkeleti szegletében a kétpólusú világ összeomlása után - Hajdú Zoltán
Családok, párkapcsolatok a határon túl - Székely András
Európai Uniós közlemények, jogi és szakpolitikai anyagok által tett fogalom meghatározások - Szabadkai Andrea
Foglalkoztatási célú együttműködések lehetőségei a magyar-szerb határszakaszon: Mórahalom példája - Varga Eszter, Hamza Eszter, Szabó Dorottya
Hiánypótló (magyar nyelvű) PhD képzések lehetőségei a Vajdaságban - Nagy Imre
Idegenforgalmi célú hálózatépítés és vállalkozásfejlesztés Kárpátalján - Nagy Gabriella
Jogi jó gyakorlatok, példák a szociális gazdaság szabályozás témában - Major Ágnes
Kárpát-medencei felsőoktatási döntéshozók véleményei a Kárpát-medencei felsőoktatás helyzetéről, várható tendenciák - Tőzsér Anett – Borbándi Erik
Kik mennek és kik maradnak? A magyarországi és külhoni fiatalok külföldi munkavállalási motivációi, tervei - Ruff Tamás
Konvergencia vs. Divergencia:Területi folyamatok a Kárpát-medencében - Benedek József, Kocziszky György, Szendi Dóra
Korai iskolaelhagyás elleni jó gyakorlatok a Kárpát-medencében - Molnár Gergely
Látkép az erdélyi magyarság jelenlegi és jövőbeli politikai opcióról a múlt ismerete tükrében - Lakatos Artur
Mobilitás a felsőoktatásban: mobilitási hajlandóság és annak háttértényezői - Mikó Fruzsina
Nemzetpolitika és kisebbségi közösségépítés: a politika és a tudomány mezsgyéjén - Kántor Zoltán
Szórvány-Nemzet-Megmaradás - Bodó Barna
Társadalmi egyenlőtlenségek és népességdinamika Felső- és Alsó-Csallóközben 1990-2011. Dél-Szlovákia gazdasági és társadalmi peremhelyzete - Kulcsár László, Samu István
Társadalmi és gazdasági kapcsolatok rekonstrukciója - Samu István, Kulcsár László
Újszerű megoldások a szegénység elleni harcban a Sozial Marie díj példáján keresztül - Siposné Nándori Eszter
Vajdasági utcanévtáblák és helységnévtáblák problematikája - Molnár Csikós László
„Itt nem lehet csak magyarnak lenni.” Az etnikai identitás mintázatai a kárpátaljai magyar szórványban - Kovály Katalin, Tátrai Patrik, Erőss Ágnes
II. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről (2020. november 26–27.)
A konferencia prezentációi
A Kárpát-medencei magyarság életminősége és demográfiai perspektívái az NSKI újabb kutatásainak tükrében - Péti Márton
Magyarország Nemzeti Atlasza - Kárpát-medencei társadalmi, gazdasági és demográfiai adatok térképeken - Kocsis Károly
A Kárpát-medencén belüli magyar népmozgások területisége - Kincses Áron
A külhoni magyar tudományosság és kutatás-fejlesztés földrajza, helyzete és kihívásai, különös tekintettel Erdélyre - Benedek József
PLENÁRIS KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS „A Kárpát-medencei magyarság demográfiai helyzete”
Úttörő kezdeményezések a menekültek és migránsok szociális kísérése vonatkozásában a Vajdaságban - Cseszkó Mónika
A SENTINEL Program – szociális vállalkozások a Kárpát-medencében - Kovács Gábor
A magyarországi szakmai tudás gyarapodásának elősegítése az egészségügy területén a Kárpát-medence szomszédos országaival együttműködésben végrehajtott egészségfejlesztő programok által Magyarországon és Erdélyben - Győri-Dani Lajos
A távmunkáról alkotott vélemények a járványhelyzet kezdetekor - Lipták Katalin
Az erdélyi régiók fenntarthatóságának állapota, a fenntartható fejlődési célok és a koronavírus okozta járványhelyzet perspektívájából - Benedek József
A Kárpát-medence határon túli gazdaságfejlesztési támogatásainak térbeli jellegzetességei - Körmöczi Gábor
A határ menti asszimiláció néhány politikai földrajzi aspektusa a horvát–magyar határszakasz hármas határ régióiban - Bali Lóránt
Fogyasztói magatartásváltozások kutatása a turizmusban az új koronavírus (COVID-19) megjelenésének tekintetében Magyarországon - Mikeiné Végi Szabina – Csapó János – Törőcsik Mária
Kerékpáros turizmus új utakon - a balatoni kerékpáros szolgáltatások fejlesztése - Lőrincz Katalin – Banász Zsuzsanna – Vizi István
Közúti megközelíthetőség és a közösségi közlekedési lehetőségek szerepe a fürdőhellyel rendelkező települések fenntartható turisztikai forgalmában - M. Végi Szabina
Fenntartható turizmus és reziliencia - Gonda Tibor
A Magyarország és Szerbia közötti határ menti turisztikai projektek hatása a Vajdaság turisztikai fejlődésére - Tőzsér Anett – Dankai Péter – Balassa Endre
Gazdasági folyamatok, térségi kapcsolatok és mikroregionális fejlődési pályák Székelyföldön - Nagy Benedek
Kárpátalja helyzete a Kárpát-medence közgazdasági-társadalmi viszonyai között - Bajor Tibor
Tömbkutatás a Partium déli részén - Szilágyi Ferenc – Debrenti Edith
Határ menti nagyvárosok, mint a gazdasági változások központjai Debrecen példáján - Dorogi Zoltán
A dél-szlovákiai magyar etnikai tömbkutatás módszertani tanulságai - Farkas György
Az etnicitás szerepe a lakóhelyi mobilitás és a lakhatási preferenciák terén Szlovákia szuburbán térségeiben - Balizs Dániel
„Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében” című LIFE-MICACC projekt bemutatása - Hercig Zsuzsanna
A születési mutatók alakulása a kárpátaljai cigányok körében a 21. század elején - Molnár József – Csernicskó István – Braun László
Magyarul beszélő romák Erdélyben. Területi elhelyezkedés és lakóhelyi szegregáció - Kiss Tamás – Horváth István
Helyes út keresése: integráció, szegregáció, inklúzió - Antal Csilla
Hungarikum, vagy Kárpátikum? A székely kulturális értékek örökségesítésének perspektívái - Bali János
Helyi értékek, lokalitás és identitás erősítése multikulturális közegben - Kormányos Katona Gyöngyi
BESZÁMOLÓ AZ EFOP-1.12.1 MAKROREGIONÁLIS KUTATÁSI PROJEKT EREDMÉNYEIRŐL - Makroregionális vizsgálatok a Kárpát-medencei kutatási térben (Schwarcz Gyöngyi)
Makroregionális vizsgálatok a Kárpát-medencei kutatási térben – egy fejlesztéspolitikai projektkörnyezetben megvalósuló kutatás eredményei és tanulságai - Schwarcz Gyöngyi
Hogy élnek a magyarok? – Életminőség és jólét a Kárpát-medencei magyarok körében - Csata Zsombor
III. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről (2021. november 25–26. Budapest)
A konferencia előadásainak felvételei
A klímaváltozás Kárpát-medencei adaptációs kihívásai és a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) Kárpát-medencei kiterjesztése (KARPATéR) című konferencia
IV. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről (2022. november 24–25. Nagyvárad)
A konferencia előadásainak felvételei
Projektek külső támogatással
Kárpát-haza Galéria
Beszámolók
Felelősséggel és Hűséggel - Kárpát-medencei bemutatkozó körút
Beszámoló 2013
Beszámoló 2014
Beszámoló 2015
Beszámoló 2016
Beszámoló 2017
Beszámoló 2018
Beszámoló 2019
Beszámoló 2020
Beszámoló 2021
Beszámoló 2022
NSKI-konferenciasorozatok és konferenciák
I. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről (2019. november 8–9. Miskolc, Miskolci Egyetem)
A Kárpát-haza Jövője Konferencia
Konferenciaprogram
Prezentációk
Fotók
Konferencia összefoglaló (videóval)
Orbán Balázs Akadémia konferenciasorozat
„Turizmus a régiófejlesztés szolgálatában” című konferencia
Konferencia összefoglaló
Fotók
Külhoni Magyar Ifjúságkutatás – 2014
Műhelykonferencia - 2014. április 10.
Konferenciaprogram
Konferencia összefoglaló
Fotók
Konferenciakötet
Műhelykonferencia - 2014. április 24.
Konferenciaprogram
Konferencia összefoglaló
Fotók
Konferenciakötet
Külhoni Magyar Ifjúságkutatás - 2014 projekt nyitókonferenciája
Konferenciaprogram
Fotók
Kárpát-medencei hálózatfejlesztési konferenciasorozat
Mangalicatenyésztők első Kárpát-medencei találkozója – 2014. január 24.
Konferenciaprogram
Prezentációk
Fotók
Konferenciakötet
Kárpát-medencei fejlesztési hálózat és szakértői adatbázis létrehozása - Fórumsorozat 2014. január-június
A fórumsorozat rendezvényei
A fórumsorozat összegző kiadványa
Nemzetstratégiai Akadémia konferenciasorozat
Kisebbségek és nemzeti közösségek – A külhoni magyarság jogvédelmének hagyományos és új útjai – Budapest, 2014. március 6.
Konferenciaprogram
Fotók
Konferenciakötet
Külhoni Magyar Ifjúságkutatás - 2014 projekt nyitókonferenciája
„Önfenntartó falu – fenntartható vidék”
Rozsály és Túristvándi – Budapest, 2013. október 3.
Konferenciaprogram
Prezentációk
Fotók
Konferenciakötet
Átány: a megtalált hagyomány és az önfenntartás – Budapest, 2013. december 3.
Konferenciaprogram
Prezentációk
Fotók
Konferenciakötet
Változó éghajlat – változó közösségek, a fenntartható energiaellátás lehetőségei és jó gyakorlatai - Budapest, 2014. február 6.
Konferenciaprogram
Prezentációk
Fotók
Konferenciakötet
Jó gyakorlatok, kreatív megoldások: Helyi gazdaságfejlesztés a Kárpát-medencében – Budapest, 2014. október 16-17.
Konferenciaprogram
Prezentációk
Fotók
Stratégiai együttműködési megállapodások
Fejlesztési javaslatok
A Nemzetépítés Fejlesztési Programja 2021-2027
A Nemzetegyesítés Fejlesztési Programja 2014–2020
Kárpát-haza Fejlesztési Koncepció 2030
Kárpát-haza statisztikák
Hírek
Fotó- és videógaléria
Képgaléria
Videogaléria
A Kárpát-haza őrei
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Rajz- és esszépályázat
Pályázati kiírás
Letölthető dokumentumok/Downloadable documents
Díjazottak – Rajzpályázat
Díjazottak – Esszépályázat
Események
Boldogasszony kiállítás - Szováta
Iváncsó András kárpátaljai festőművész kiállítása
Együttélési modellek a Kárpát-medencében című konferencia
Együttélési modellek a Kárpát-medencében című konferencia
Kosztándi Jenő és Kosztándi B. Katalin erdélyi festőművészek kiállításának megnyitója
Sinko Szabina muravidéki festőművész kiállításának megnyitó rendezvénye
az-aradi-vertanuk-tiszteletere-cimu-konferencia
Kákonyi Csilla erdélyi festőművész kiállításának megnyitó rendezvénye
Homoród-mente Népviseletben II. - Oklánd
Boldogasszony vándorkiállítás - Gyimesfelsőlok
Duncsák Attila felvidéki festőművész kiállításának megnyitó rendezvénye
Boldogasszony vándorkiállítás - Csíkszereda
Léphaft Pál délvidéki karikaturista kiállításának megnyitó rendezvénye
Együttgondolkodás a nemzetstratégiáról és a nemzetpolitikáról című konferencia- és konzultációsorozat rendezvénye
Szabó Ottó felvidéki grafikus- és festőművész kiállításának megnyitója a Kárpát-haza Galériában
Mécs László Versmondó Fesztivál
A Kárpát-haza Galéria Boldogasszony kiállításának megnyitó rendezvénye
A Kárpát-haza jövője című konferencia
Tudományos konferencia és emlékünnepség Orbán Balázs halálának 125. évfordulója alkalmából
Tudományos konferencia és emlékünnepség Orbán Balázs halálának 125. évfordulója alkalmából
Bokotej András kárpátaljai üvegművész kiállításának megnyitója a Kárpát-haza Galériában
Mezei Erzsébet délvidéki grafikusművész kiállításának megnyitója a Kárpát-haza Galériában
Habda László kárpátaljai festőművész kiállításának megnyitója a Kárpát-haza Galériában
Kopriva Attila kárpátaljai festőművész kiállításának megnyitója a Kárpát-haza Galériában
BELÉPÉS REGISZTRÁCIÓ
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató, Nyitóoldal, Kapcsolat, Bemutatkozás, Oldaltérkép, Szakmai tevékenység, Hírek, Fotógaléria, Közérdekű adatok

Minden jog fenntartva. Nemzetstratégiai Kutatóintézet © 2024