Vissza

Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Nyitóoldal > Hírarchívum > A Nemzetstratégiai Kutatóintézet belső szakmai továbbképzése

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet belső szakmai továbbképzése

A Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek lehetősége nyílt arra, hogy 2015-ben, a közszolgálati továbbképzési rendszer keretében – pilot projektként – munkatársainak belső továbbképzés-sorozatot tartson.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézete három témában fogadta el a Kutatási, Stratégiai és Koordinációs Igazgatóság által beterjesztett és 2015 novemberében megvalósított képzési programokat, melyek az alábbiak szerint épültek fel:

 

1. Mi a magyar? A magyar nemzeti önazonosságtudat elmélete és gyakorlata

A képzés célja: átfogó ismereteket nyújtson a nemzeti összetartozás legfontosabb kérdéséről, a magyar nemzeti identitásról, úgy, hogy közben segít megalapozni a patrióta-gondolkodást a közigazgatásban, egyszersmind közös ismeretanyagot közvetítsen a nemzet elméletéről és gyakorlatáról.

A képzés tartalma: A képzés első felében végighaladtunk a különböző nemzetfelfogások, a nemzet konstrukciója, az ún. „elképzelt közösség” és „kitalált hagyomány” fogalmain, majd a magyar nemzeteszme történetén: így a középkori és koraújkori előképektől eljutottunk a modern nemzeteszme bemutatásáig, a liberális nacionalizmustól a XIX. sz. végének és XX. század első felének „pluralizmusáig” (polgári radikálisok, urbánusok, népiesek, fajvédők, konzervatívok, fajelméletet vallók, szocialisták). A képzés második felében a magyarság általános „tulajdonságaitól” indulva (nemzetkarakterológia) beszéltünk a viszonyítások dimenziójáról („magyarok Kelet és Nyugat között”, szimbolikus rivalizálás, hogyan alkotnak képet más nemzetek rólunk). Végigjártuk a nemzeti hősök és mítoszok, történelmi kultuszok kérdéskörét, valamint a haza, a szülőföld és az otthon fogalmának jelentésváltozását a modernitás korában.

 

2. Nemzetstratégia mint stratégiai tervezés és fejlesztés

A képzés célja: általában bemutatni a stratégiai és speciálisan a nemzetstratégiai tervezés és fejlesztés módszertani és jogszabályi környezetét, átfogó képet nyújtva a külhoni magyarság gazdasági és társadalmi pozícióiról, Európában elfoglalt helyéről.

A képzés tartalma: a magyarországi közfejlesztési rendszerek (területfejlesztés és fejlesztéspolitika) és jogszabályok bemutatása, a hazai (stratégiai- és területi) tervezés története, a stratégiai szintű (területi) tervezés módszertana és lépései, a Kárpát-medence Európai térben elfoglalt gazdasági és társadalmi pozíciói, a nemzetstratégiai tervezés megalapozásához szükséges legfontosabb adatforrások, az adatbeszerzések, helyzetelemzések nehézségei, egyes külhoni nemzetrészek (Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Vajdaság) jelenlegi gazdasági és társadalmi helyzete a szomszédos országok és Magyarország viszonylatában.

 

3. Fenntartható helyi fejlesztések a Kárpát-medencében

A képzés célja: alapvető ismereteket nyújtani a helyi szintű fejlesztéseket, beavatkozásokat szükségességé tévő gazdasági-társadalmi-politikai folyamatokról, a helyi fejlesztések különböző irányzatairól, típusairól és azok a szülőföldön való megmaradásban játszott nemzetstratégiai jelentőségéről. A képzés keretében bemutatjuk a helyi fejlesztések néhány sikeres, illetve sikertelen példáját a Kárpát-medencében, rávilágítva ezzel a modellszerűség és adaptálhatóság kérdéseire, a területi és ágazati politikák számára leszűrhető tanulságokra.

A képzés tartalma: globalizáció és lokalizáció. Globális trendek és kihívások: gazdasági, társadalmi, politikai és környezeti tényezők alakulása a XX. század közepétől. A lokális válaszok megszületése: a lokalitás fogalma a különböző tudományszakokban, a lokalitás felértékelődésének folyamata. A helyi fejlesztés fogalma és elméletei, jelentősége a szülőföldön való megmaradásban. A helyi fejlesztések jó és rossz példái a Kárpát-medencében. A helyi fejlesztések fontossága a területi és ágazati politikák szempontjából: modellek, adaptálható elemek, beavatkozási ötletek. 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet célja, hogy ezek a továbbképzési programok az elkövetkező években más intézményekben dolgozó kormányzati és köztisztviselők számára is hozzáférhetőek legyenek, elősegítve ezzel az államigazgatásban dolgozó munkatársak nemzeti gondolkodás- és szemléletmódjának erősítését.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet belső szakmai továbbképzése

BELÉPÉS REGISZTRÁCIÓ
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató, Nyitóoldal, Kapcsolat, Bemutatkozás, Oldaltérkép, Szakmai tevékenység, Hírek, Fotógaléria, Közérdekű adatok

Minden jog fenntartva. Nemzetstratégiai Kutatóintézet © 2024