Vissza

Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Nyitóoldal > Hírarchívum > „Határtalanul a Kárpát-medencében” 

„Határtalanul a Kárpát-medencében”

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet küldetése, hogy kutató, tudomány- és kultúraszervező munkája révén erősítse a Kárpát-medencei magyarság anyaországi és külhoni nemzetrészeinek határokon átívelő kötelékeit. Feladataink közé tartozik az is, hogy első kézből közvetítsük a Kárpát-medencei magyar tudományos közösség munkájának eredményeit a Magyar Kormány döntéshozói felé. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet ennek szellemében szervezte meg négy tudományos találkozóját a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként.

Elsőként november 18-án intézetünk a hungarikumok témáját tűzte napirendre A magyarságszimbólumoktól a hungarikumokig: a kulturális örökség helyzete a Kárpát-medencében című konferencián. A tanácskozás központi témája a hungarikumokkal, magyarságszimbólumokkal kapcsolatos társadalmi vélekedés volt, különösen tekintettel a Kárpát-medencei fiatalok magyarságismeretére. A vitatott témák közt fontos helyet foglalt el a hungarikumok közösség- és imázsépítő, valamint identitásformáló szerepe. A rendezvényen 65 fő résztvevőt számlálhattunk. A konferencia előadásai teljes egészében megtekinthetők a Nemzetstratégiai Kutatóintézet YouTube-csatornáján az alábbi linken.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLS7JNsDwVKjWVJAtn7M7TArXnLy7iL8VY

November 25–26-án immár harmadik alkalommal került sor a Kárpát-medencei magyar kutatók éves szakmai találkozójára. A III. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről címet viselő két napos rendezvénnyel intézetünk ismét célul tűzte ki, hogy teret biztosítson a legkülönbözőbb tudományágak képviselői számára a közös munkához és fórumot legújabb kutatási eredményeik ismertetéséhez. Az elmúlt években az eseménysorozat iránti nagy érdeklődés megmutatta, hogy van igény egy, a különböző tudományágak közt kapcsolatot teremtő konferencia kereteire a Kárpát-medencei magyarság létét, a régióban betöltött helyét és szerepét érintő legfontosabb kérdések diskurzusához. E konferencia-sorozat idén is beváltotta a hozzá fűzött reményeket: számos kiváló és elismert kutatót, szakembert köszönthettünk előadóink között határon innen és túl.

Idei konferenciánk kiemelt témaként tárgyalta a Kárpát-medencei régiók, városok és a magyar nyelvhasználat kérdéseit a társadalomtudományok, a nyelvtudomány, a gazdaságtudomány és a regionális tudomány módszertani alapjain. Foglalkoztunk továbbá a Kárpát-medencei magyar kisebbségek jogaival, a jogvédelem nemzetközi lehetőségeivel. A szakmai találkozón hangsúlyos szerepet kapott a külhoni magyar oktatás kérdésköre is, valamint értekeztünk korunk egyik, nemzeteket és földrészeket összekapcsoló kihívásáról, a klímaváltozásról. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet e kétnapos konferencián több mint 60 előadót látott vendégül 7 szekcióban. A konferencia előadásaiból válogatás készül, mely hamarosan megtekinthető lesz az intézet YouTube-csatornáján.

A konferencia teljes programja, az előadások absztraktjai, valamint a tavalyi konferencia előadásain alapuló, Multidiszciplináris tanulmánykötet a Kárpát-medencei magyarság helyzetéről. Válaszok egyes asszimilációs, gazdasági és környezeti kihívásokra című tanulmánykötet az alábbi oldalon érhetők el.
http://nski.hu/iii-interdiszciplinaris-konferencia-a-karpat-medencei-magyarsag-tarsadalmi-es-gazdasagi-helyzeterol.a.html

A konferencia témájában rádióinterjú készült – melyet a Kossuth Rádió sugárzott Határok nélkül című műsorában november 25-én (https://nava.hu/id/3865625/#) –, valamint újságcikk jelent meg a Felvidék.ma oldalán (https://felvidek.ma/2021/12/tudomany-iranytu-egy-elhetobb-jovohoz/).

November 26-án a Budapesti Corvinus Egyetem adott otthont a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, illetve a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Nemzeti Alkalmazkodási Központja szervezésében megrendezett A klímaváltozás Kárpát-medencei adaptációs kihívásai és a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) Kárpát-medencei kiterjesztése (KARPATéR) című konferenciának. A találkozó a két intézmény közös kutatását zárta, mely az alapvetően magyarországi fókuszú Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) Kárpát-medencei kiterjesztését (a leendő KARPATéR rendszert) célozta meg, s megvalósításának lehetőségeit tárta fel. A szakmai találkozón ismertették a kutatási projekt során végzett adatelérhetőségi és sérülékenységi helyzetfeltáró vizsgálatok eredményeit; valamint regionális szakértők előadásaikban bemutatták Magyarország és a szomszédos országok és magyar közösségeik aktuális klímapolitikai kihívásait. A rendezvényen – Magyarországról és a külhoni nemzetrészekből – közel 60 fő vett részt. A konferencia előadásai hamarosan megtekinthetők lesznek az intézet YouTube-csatornáján. A konferencia részletes programja az alábbi oldalon olvasható.
http://nski.hu/admin/data/file/20211122/program_nater_karpat-medencei_kiterjesztese.pdf

Szakmai rendezvényeink sorát december 2-án A Kárpát-medencei oktatáskutatások eredményei az elmúlt öt évben címmel rendezett konferencia zárta.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet vállat küldetései közé tartozik, hogy elősegítse és támogassa a Kárpát-medencében, a szülőföldön magyarként való megmaradást, boldogulást és gyarapodást. E cél megvalósításának fontos eszköze a magyar fiatalság, a jövő nemzedékeinek magyar nyelven történő oktatása, számukra magyar nyelvű szakképzések lehetőségeinek biztosítása. Intézetünk évekkel ezelőtt elindított egy, a külhoni magyar oktatásra irányuló oktatásmódszertani és eszközfejlesztési kutatási programot. E kutatássorozat számos releváns eredményt hozott, ezek ismertetésére oktatástudományi konferenciánkon került sor. Az itt napirendre tűzött témák sorában – a teljesség igénye nélkül – helyet kaptak az erdélyi magyar szórványoktatás kihívásai, a magyar szülők magyar iskolaválasztását befolyásoló tényezők, illetve a sikeres érettségi vizsga problémaköre és az azzal kapcsolatos megoldási javaslatok. Előadóink vizsgálták azt is, hogy a külhoni magyar oktatás versenyképessége – az államnyelvi iskolákéhoz képest – sikerrel erősíthető-e az eszköz- és oktatásmódszertani fejlesztések révén, és képet adtak a székelyföldi pedagógusok felkészültségéről és alkalmazott oktatásmódszertani gyakorlataikról a digitális eszközök használata terén. Ezen kívül a konferencián helyet kapott a járványhelyzet miatt bevezetett távoktatás sikereinek és kudarcainak értékelése is. A záróprogramban a külhoni nemzetrészek pedagógusai osztották meg tapasztalataikat a külhoni magyar oktatás helyzetéről.

A szakmai rendezvényen 80 fő vett részt. A konferenciáról készült videófelvétel teljes egészében megtekinthető a Nemzetstratégiai Kutatóintézet YouTube-csatornáján az alábbi linken. https://www.youtube.com/watch?v=U9fWxgJWH0k

További tudományos konferenciáinkon minden érdeklődőt – előadóként és nézőként is – nagy tisztelettel várunk.  

BELÉPÉS REGISZTRÁCIÓ
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató, Nyitóoldal, Kapcsolat, Bemutatkozás, Oldaltérkép, Szakmai tevékenység, Hírek, Fotógaléria, Közérdekű adatok

Minden jog fenntartva. Nemzetstratégiai Kutatóintézet © 2024