Vissza

Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Nyitóoldal > Hírarchívum >  Néptáncpedagógus képzést indít a jászberényi ...

Néptáncpedagógus képzést indít a jászberényi Szent István Egyetem

Erdélyből, Moldvából, Felvidékről hagyományőrző népművészek és a tudományos élet kiemelkedő szakembereinek közreműködésével indít néptáncpedagógus képzést a Csángó Fesztivál Alapítvánnyal és Jászság Népi Együttessel közösen a jászberényi Szent István Egyetem.    

A magyar néptánc és népzenekincs, a viselet és szokáskultúra elengedhetetlenül hozzátartozik nemzeti kultúránkhoz és évszázadokon keresztül világszínvonalú értékeivel táplálta a magyar kultúra gazdagodását.

 Néptáncpedagógus képzést indít a jászberényi Szent István Egyetem

A Ki-Mit-Tud győztes, „Fölszállott a páva” győztes és Príma és Príma Primissima Közönség-díjas Jászság Népi Együttes táncoktatói segítségével és táboraiban, tanfolyamain, valamint a Csángó Fesztivál műhelyprogramjain szerezhetik meg a hallgatók a szükséges gyakorlati ismereteket.

A cél olyan néptáncpedagógusok képzése, akik képesek a NAT-ban és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában foglalt céloknak megfelelően a néptánc oktatására, valamint olyan művészeti nevelésre, amelyben integrált módon jelennek meg a népi hagyományok, szellemi kulturális örökségünk elemei: néptánc, népzene, a magyar kárpát-medencei táncdialektusok, népi játékok, az emberélet fordulóihoz kapcsolódó ünnepek, rítusok, a hagyományos viselet, néprajzi alapvetés, művelődéstörténet, tánctörténet. 

Megszerzett pedagógiai, pszichológiai, elméleti és technikai ismereteik birtokában alkalmasak a köznevelési intézményekben, kreatív műhelyekben és személyiségfejlesztő tréningeken, valamint művészeti közösségekben, táncegyüttesekben és táncházakban a néptánc és a hozzá kapcsolódó népi kultúra közvetítésére, értékének megőrzésére.

Olyan pedagógiai, közösségfejlesztő tevékenységre is alkalmasak lesznek, amelyben komplex személyiségformáló hatást fejthetnek ki a harmonikus személyiség kibontakozásához szükséges értelmi, érzelmi, testi és szociális képességek fejlesztésével. Ebben az érték-átöröklési folyamatban a tánctudás mellett a modern kor igényeinek megfelelő pedagógiai, pszichológiai, szociálpszichológiai, személyiségelméleti és vezetői tudással vértezi fel a képzés mindazokat, akik egy közösség vezetői kívánnak lenni.

A tantervben a szakirányú elméleti tárgyak: néprajz, művelődéstörténet, tánctörténet, színpadi technikák, színpadi tánctörténet, népdal-népzeneismeret, népszokások, népi játékok, népviselet mellett a táncdialektusokat, az egyes tájegységek táncait 4 féléven keresztül a gyakorlatban sajátítják el a hallgatók.

A képzés 4 féléves, tömbösített levelezős képzési formában történik, díja egy félévre 120.000 Ft.  A jelentkezési határidő: 2015. szeptember 30.

Érdeklődni lehet: Magyar Orsolya - dékáni titkárság, telefonszám: 57/502-401, 8-16 óra között. E-mail: jaszsag@csangofesztivalalapitvany.hu vagy aniko.peterbencze@gmail.com,  +36 70 621 20 27 További információ a honlapon: www.abk.szie.hu a továbbképzések menüpont alatt. 

BELÉPÉS REGISZTRÁCIÓ
Impresszum, Adatvédelmi tájékoztató, Nyitóoldal, Kapcsolat, Bemutatkozás, Oldaltérkép, Szakmai tevékenység, Hírek, Fotógaléria, Közérdekű adatok

Minden jog fenntartva. Nemzetstratégiai Kutatóintézet © 2024