akadálymentes
keresés
HUN ENG
Nyitóoldal
Nyitóoldal Bemutatkozás Szakmai tevékenység Kárpát-haza statisztikák Hírek Fotó- és videógaléria A Kárpát-haza Őrei Rajz- és esszépályázat
Nyitóoldal > Ünnepi rajz- és esszépályázat 2023 > Pályázati kiírás

Pályázati kiírás

ÜNNEPI RAJZ- ÉS ESSZÉPÁLYÁZAT
a magyar zászló és címer megünneplésére
2023. március 16.

 
I.  A magyar zászló és címer ünnepe

A zászló és a címer egy közösség, egy nemzet összetartozásának jelképei. Számunkra, magyar emberek számára különös jelentőséggel bírnak. Ennek legfőbb oka, hogy bár Magyarország határai nem esnek egybe a magyar nemzet határaival, a nemzet nyelvi, kulturális és történelmi hagyományainál fogva mégis egységes. Ennek az összetartozásnak – a Himnusz mellett – a legfontosabb jelképei a magyar zászló és a nemzeti címer.

A Magyar Országgyűlés a magyar zászló és címer emléknapjául, így összetartozásunk egyik legfontosabb ünnepéül március 16-át jelölte ki. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet – amely küldetéséből eredően az emléknaphoz kapcsolódó ünnepségek és események szervezésében kiemelt feladatot vállal – a Kárpát-medencében, illetve a világban szétszórtan élő, valamennyi magát magyarnak valló óvodás, diák és egyetemista számára pályázatot hirdet.


 
II. Pályázatok témakörei

A pályázók – a Magyar zászló és címer témakör mellett – a magyar történelem és irodalom alábbi két kiemelkedő eseményének bicentenáriumára emlékezve „Isten, áldd meg a magyart!” jelmondat mentén is benyújthatják pályázataikat:

  • 200 éve, 1823. január 1-jén született a magyar irodalomtörténet, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőse, Petőfi Sándor; 
  • ugyancsak két évszázada annak, hogy 1823 januárjában Kölcsey Ferenc szatmárcsekei birtokán megírta legnagyobb hatású költeményét Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból címmel, mely később – Alaptörvényben is rögzített – nemzeti imádságunkká vált.III. 
Műfajok

A pályázatok két műfajban (rajz és esszé), a rajzpályázat esetében hét, míg az esszépályázat esetében három korcsoportban kerülnek kiírásra.

1)  Rajzpályázat

Korcsoportok:
1. korcsoport: Óvoda
2. korcsoport: Általános Iskola I-II. osztály
3. korcsoport: Általános iskola III-IV. osztály
4. korcsoport: Általános iskola V-VI. osztály
5. korcsoport: Általános iskola VII-VIII. osztály
6. korcsoport: Középiskola
7. korcsoport: Egyetem

(Eltérő felosztású iskolarendszer esetén a kornak megfelelő csoportba sorolhatja magát a pályázó.)

Az ünnepi rajzpályázat témaköre, tárgya és kivitelezési eszköztára:
A pályázó a magyar zászlót és/vagy címert, a történelmi zászlókat, illetve a határon túli nemzetrészek zászlóit, a Himnuszt, valamint Petőfi Sándor életét és/vagy munkásságát, valamint az általa megformált irodalmi és történelmi szereplők ábrázolását a rajz, a grafika, a kollázs, illetve a festészet bármelyik (monochrom vagy színes) technikájával megjelenítheti, azt valamely egyéni hangulat, téma, emlékkép vagy történelmi eseménnyel összefüggésben ábrázolva.

A benyújtott pályamunka az 1-3. korcsoportban (Óvoda, Általános Iskola I–II. és III–IV. osztály) A4–es formátum, a 4-5. korcsoportban (Általános iskola V–VI. és VII–VIII. osztály) maximum A3–as formátum, a 6-7. korcsoportban (Középiskola és Egyetem) pedig szabadon választott formátum lehet.

Mindegyik kategóriában a pályaművek anyaga papír, karton, farost vagy vászon lehet.


2) 
Esszépályázat

Korcsoportok
1. korcsoport: Általános iskola VII-VIII. osztály
2. korcsoport: Középiskola
3. korcsoport: Egyetem

(Eltérő felosztású iskolarendszer esetén a kornak megfelelő csoportba sorolhatja magát a pályázó.)

Az ünnepi esszépályázat témaköre, tárgya és kivitelezési eszköztára
A pályázó a magyar zászlót és/vagy címert, a történelmi zászlókat, illetve a határon túli nemzetrészek zászlóit, a Himnuszt, valamint Petőfi Sándor életét és/vagy munkásságát, valamint az általa megformált irodalmi és történelmi szereplőket jelenítheti meg az esszé műfajában 4000–10000 leütésben, azt tetszése szerint, valamely egyéni hangulat, téma, emlékkép vagy történelmi eseménnyel összefüggésben írásban ábrázolva.

A pályamunka WORD és PDF formátumban digitális úton küldhető be. Kérjük, hogy a pályázó az esszét a kiírásban szereplő adatok, valamint saját e-mail elérhetőségének feltüntetése mellett küldje be! IV. A pályamunkák beküldésének általános feltételei

Egy pályázó egy műfajban egy pályázatot nyújthat be.

A postai úton beküldött pályamű hátoldalán (attól elválaszthatatlanul) vagy – az elektronikusan elküldött pályázat esetében – az e-mail szövegében kötelező jelleggel fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

  • a pályamű címét
  • a pályázó nevét
  • a pályázat műfaját
  • a pályázó korcsoportját
  • a pályázó elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím)
  • a felkészítő tanár nevét (amennyiben van)
  • a tanintézmény pontos, hivatalos megnevezését és e-mail elérhetőségét
  • a diaszpóra szervezet vagy magyar iskola pontos, hivatalos nevét és
   e-mail elérhetőségét.


A pályázatok beküldésének módja

A rajzpályázat esetében:

  • a Kárpát-medencében élő pályázók postai úton az alábbi postacímre:

Nemzetstratégiai Kutatóintézet
1368 Budapest Pf.: 178.

vagy

Nemzetstratégiai Kutatóintézet
1054 Budapest, Nagysándor József utca 8.,

míg

  • a diaszpórában élő pályázók scannelve, elektronikus formában a rajz@nski.gov.hu e-mail címre

küldhetik pályázataikat.

Az esszépályázatot benyújtók pályamunkáikat az alábbi e-mail címre küldhetik: essze@nski.gov.hu

A művek beérkezési határideje 2023. február 17., péntek déli 12.00 (CET).

A pályázók a pályamű beküldésével elfogadják, hogy a díjazott pályaművek kiállításának, kiadásának, bemutatásának, közzétételének jogáról, beküldött személyes adataik (felkészítő tanáruk nevének kiírásával) feltüntetése mellett, a kiíró javára lemondanak.

Hiányosan, a kért adatok feltüntetése nélkül benyújtott pályázatokat nem fogadunk el, éppúgy ahogy a határidő lejártát követően benyújtott pályázatot sem. Felkészítő tanár feltüntetése nem kötelező.

Pályaműveket nem áll módunkban visszaküldeni!

A rajzpályázat esetében felhívjuk a kedves pályázók és felkészítő tanáraik figyelmét, hogy scannelt formában – a földrajzi távolság miatt – csak a diaszpórában (pl. Nyugat-Európában vagy a tengerentúlon) élő magyar fiatalok pályázatait fogadjuk el!
A Kárpát-medencéből – így Magyarországról, Felvidékről, Erdélyből és Székelyföldről, Kárpátaljáról, Délvidékről és Őrvidékről – érvényes pályázatot csak postai úton fogadunk el, ugyanis a díjazott rajzok kiállításra kerülnek a pályázat lezárulta után!

 

V.  
A díjazottak elismerése

A pályamunkák műfajonként és korcsoportokként kerülnek elbírálásra. 
A pályázat kiírói a korcsoportok első három legjobbnak ítélt pályamunka alkotóit jutalomban részesítik. A kiírók a kiemelkedő tehetségű pályamunkákat különdíjjal is jutalmazhatják.

A díjazott pályázók felkészítő tanárai (ha a pályamű beküldésekor a leírtak szerint megjelölésre kerülnek), szintén elismerésben részesülhetnek.

Rajzpályázat
Az 1–5. korcsoport helyezettjeinek díjazása:
1. díj: 50 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
2. díj: 25 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
3. díj: 15 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 6. korcsoport helyezettjeinek díjazása:
1. díj: 100 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
2. díj: 50 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
3. díj: 25 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 7. korcsoport helyezettjeinek díjazása:
1. díj: 150 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
2. díj: 100 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
3. díj: 50 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

Esszépályázat
Az 1. korcsoport helyezettjeinek díjazása:
1. díj: 50 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
2. díj: 25 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
3. díj: 15 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 2. korcsoport helyezettjeinek díjazása:
1. díj: 100 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
2. díj: 50 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
3. díj: 25 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 3. korcsoport helyezettjeinek díjazása:
1. díj: 150 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
2. díj: 100 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
3. díj: 50 000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalomVI. Védnökök és zsűritagok

A pályázat fővédnöke:
Dr. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter, miniszterelnök-helyettes

A pályázat védnökei: 
Dr. Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára
Németh Szilárd kormánybiztos
Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke

A pályázat mindenkori és tiszteletbeli védnöke:
Wittner Mária ’56-os szabadságharcos

A rajzpályázat zsűrije:
A zsűri elnöke:
L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója

A zsűri tagjai:
Erfán Ferenc Boksay József-díjjal és Erdélyi Béla-díjjal kitüntetett kárpátaljai festőművész, a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeum igazgatója, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja;
Rényi Krisztina Ferenczy Noémi-díjas, IBBY-díjas, a párizsi „Oktogon” grafikai nagydíjjal kitüntetett grafikusművész;
Molnár János, a Magyar Kultúra Alapítvány és a Jászok Egyesületének Nívódíjával kitüntetett festőművész, grafikusművész;
Tóth Norbert, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet főtanácsosa, kurátor;

A zsűri mindenkori és tiszteletbeli elnöke:
Jankovics Marcell † Kossuth-díjas, Leonardo da Vinci-díjas, a Magyar Érdemrend középkereszt a csillaggal kitüntetett grafikusművész, filmrendező, Magyarország Érdemes Művésze, a Nemzet Művésze.


Az esszépályázat zsűrije
A zsűri elnöke:
Takaró Mihály Magyar Örökség Díjas, Erdélyi Magyar Örökség Díjas, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével és József Attila-díjjal kitüntetett író, irodalom-történész, tanár.

A zsűri tagja továbbá:
Dr. Sebők Melinda MTA Kutatói Pályadíjas, Bonis Bona-díjas irodalom-történész, tanár, a Károli Gáspár Református Egyetem Modern Magyar Irodalomtudományi Tanszékének egyetemi docense.VII. 
Egyéb tudnivalók: 

A díjazottak névsorát a Nemzetstratégiai Kutatóintézet a honlapján (www.nski.hu) teszi közzé legkésőbb március 16-án, a magyar zászló és címer emléknapján.
A díjazottak a díjak átadásának részleteiről külön tájékoztatást is kapnak majd.
A pályázattal kapcsolatos esetleges egyéb információk a rajz@nski.gov.hu, illetve az essze@nski.gov.hu e-mail címen, valamint a +36 1 896 7547-es telefonszámon kérhetőek.

Ünnepi rajz- és esszépályázat 2023
Pályázati kiírás
Letölthető dokumentumok/Downloadable documents
Díjazottak – Rajzpályázat
Díjazottak – Esszépályázat
Hírek
2024. július 20.
Nemzetstratégiai Tudományos Alkotás Pályázat 2024

!!! FIGYELEM! 

Tisztelt Érdeklődők! Felhívjuk figyelmüket, hogy mind a Diplomamunka Pályázat (BA és MA hallgatók), mind a Tudományos Alkotás Pályázat (kutatók részére kiírt) határidejét meghosszabbítottuk augusztus 15-ig.


2024. július 19.
NSKI Diplomamunka pályázat 2023-2024

!!! FIGYELEM! 

Tisztelt Érdeklődők! Felhívjuk figyelmüket, hogy mind a Diplomamunka Pályázat (BA és MA hallgatók), mind a Tudományos Alkotás Pályázat (kutatók részére kiírt) határidejét meghosszabbítottuk augusztus 15-ig.

 


2024. július 16.
A bizonytalanságból Tündérország ölelő karjaiba: kárpátaljai gyermekeket táboroztatott Székelyföldön a Nemzetstratégiai Kutatóintézet

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet – a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséggel együttműködve – július első két hetében mintegy 200 kárpátaljai gyermeket táboroztatott a székelyvarsági NAP Parkban. A Kós Károly nevét viselő Honismereti Tábor az idén februárban megrendezett X. Budapesti Székely Bál bevételéből valósulhatott meg.


összes hír >>
Impresszum Adatvédelmi tájékoztató
Nyitóoldal Kapcsolat
Bemutatkozás Oldaltérkép
Szakmai tevékenység Hírek
Fotógaléria Közérdekű adatok
Közadatkereső.hu